Program pro ochranu práv

Chráníme duševní vlastnictví s cílem ochránit Aukro před neoriginálními produkty.

CzEn
Staňte se účastníkem Programu | Seznam našich partnerů

Program pro ochranu práv byl vytvořen s úmyslem odstranit nabídky předmětů a služeb porušující zákon.

Chráníme:
  • práva vlastníků značek,
  • Prodejce před právními následky neúmyslného porušení práv,
  • Kupující před zakoupením předmětů, které porušují zákon.

Naše kroky jsou zaměřeny na omezení prodeje neoriginálních předmětů na portálu Aukro. Jsme připraveni zakročit také v případě, že obdržíme nahlášení jakéhokoliv jiného porušení práv průmyslového vlastnictví nebo práva autorského.
Program pro ochranu práv

Oficiální zpráva o porušení práv

Pokud chcete nahlásit porušení práv Vaší společnosti, vyplňte přiložený formulář. Zpráva je uložena ve formátu RTF a její velikost je 13 KB. Pro uložení zprávy klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte nabídku "Uložit odkaz jako".

Staňte se účastníkem Programu

Společnosti, instituce a oprávněné organizace, které mají zájem s námi spolupracovat, nás mohou kontaktovat na adrese pop@aukro.cz

Podívejte se na všechny partnery programu