přesnost: největší

seznam nabídek

  • 60
  • 120
  • 180
  • nabídek na stránce

rnRozvoj vážné hudby jako takové vzniká v období renesance, někdy mezi lety 1430 až 1600. Rozpětí je skutečně velké, ale musíme si uvědomit, že vážná hudba je původně evropský styl stovky let starý, a tak nemůžeme přesné datum vzniku dohledat tak, jako u stylů starých pár desítek let. Spokojme se tedy s tím, že za vážnou hudbu bývají označovány hudební produkce z období renesance (zmíněné roky 1430-1600), baroka, klasicismu až romantismu. V těchto dobách vznikla nejslavnější díla, která se hrají v koncertních sálech dodnes a dodnes nám připomínají, že zdaleka ne všechno staré je zastaralé. Schopnost vážné hudby člověka dojmout je stejně silná, jako v době jejího vzniku. rn

rnDominují v ní smyčcové a klávesové nástroje, jako jsou housle, violy, kontrabasy, violoncella, klavíry, varhany a další. Během těch dlouhých stovek let se vážná hudba snažila vyvíjet směrem ucelenosti a kompletního zážitku. Díky tomu vznikla také opravdu rozsáhlá díla. Patrně nejznámějšími jsou symfonie Ludwiga van Beethovena (především 3,5 nebo 9). Pozadu není ani Wolfgang Amadeus Mozart, který stvořil více než 600 děl nejrůznějšího umění. Opery, operety, komorní hudbu i symfonie. Ale za příklad nemusí sloužit jen tito klasičtí umělci. rn

rnZ doby Baroka jmenujme například Johanna Sebastiana Bacha nebo Antonia Vivaldiho, jejichž sláva dalece překonala jejich vlastní dobu. Jejich zápal a touha tvořit precizní vážná díla z nich udělaly velmi respektované umělce i po smrti. rn

rnPatrně všichni známé aspoň pár autorů z období romantismu, jmenuje třeba Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu nebo Richarda Wagnera. O těchto skladatelích platí vše výše jmenované a konkrétně Antonín Dvořák a Leoš Janáček prorazili se svojí tvorbou do světa velmi výrazně a reprezentovali naši zemi tak, jako snad žádný jiný skladatel v historii. rn

rnOpera kloubící drama se zpěvemrn
Pokud mluvíme o vážné hudbě, musíme zmínit také operu. Jedná se o spojení klasické hudby s dramatickým představením. Je tedy velmi podobná divadlu. Opera se může lišit v provedení, a tak mohou herci celé představení zpívat operním stylem za doprovodu instrumentálních nástrojů, anebo jsou zpívané pouze části a zbytek je odehrán klasickým divadelním herectvím. Mnoho známých klasických skladatelů tvořilo hudbu právě pro účely a opery a i díky tomu dosahovala takové úspěšnosti. Opery jsou dodnes hojně navštěvované a oslovují mnoho lidí. rn

rnS ohledem na moderní dobu se nabízí srovnání s muzikálem, který také kloubí hudbu a herectví, či tanec. Současné muzikály se od oper liší především hudební složkou, která zahrnuje mnoho hudebních žánrů a také jakousi uvolněností. Opera je ze své podstaty více dramatický žánr, točící se okolo vážnějších témat a příběhů. rn