přesnost: největší

seznam nabídek

  • 60
  • 120
  • 180
  • nabídek na stránce
  • 1
  • z
  • 1

rnSnímače polohy jsou v průmyslových řešeních často nepostradatelné součástky, které mají za úkol v rozličných pohybových systémech poskytovat řídícím jednotkám zpětnou vazbu, na základě které může tento systém řídit kroky přístrojů, kupříkladu na výrobní lince. Bez těchto snímačů by řídicí systém netušil, kde se přístroje nacházejí a nemohl by tedy zajistit jejich správné umístění a efektivní práci. Snímačů polohy je hned několik, zpravidla rozlišujeme ty potenciometrické, induktivní, optoelektronické inkrementální, induktivní a magnetostrikční.rn

rnPotenciometrické snímače polohy fungují na principu speciálního jezdce, který se pohybuje po odporové dráze a tím poskytuje potřebné výsledky. Nebezpečím tohoto snímače je možnost jeho odskočení, například kvůli nechtěným vibracím, díky čemuž se tento jezdec může rychleji opotřebovat nebo dokonce zničit. I tak je ale tato metoda oblíbená, protože patří mezi tzv. absolutní. To znamená, že naměřené hodnoty zůstanou zachovány i při výpadku napájecího napětí. Celkově je na této metodě dobré, že je jednoduchá a cenově velmi výhodná.rn

rnInduktivní snímače polohy jsou oproti potenciometrickým robustní, a tudíž se hodí i do přístrojů, ve kterých jsou vibrace na denním pořádku. Rozdíl je také v tom, že induktivní snímače polohy pracují bezdotykově, za pomocí kovových tyčinek pohybujících se v těle cívek.rn

rnOptoelektronické inkrementální snímače jsou na rozdíl od svých předchozích kolegů čistě digitální. Pracují na vyhodnocování přerušování vysílaného světelného paprsku, díky čemuž jsou schopné velmi přesně změřit potřebné údaje. Každý světelný impuls je elektronicky zpracován a vyslán v podobě digitálního výstupu.rn

rnMagnetostrikční snímače polohy fungují, věrny svému názvu, za pomocí magnetu. Uvnitř tohoto snímače je pohyblivý permanentní magnet a vlnovod. K měření dochází díky schopnosti vlnovodu rozpoznat i ty nejjemnější změny v magnetickém poli permanentního magnetu.rn