Pomáháme dětem vkročit do životaBarevný svět dětí www.barevnysvetdeti.cz je nezisková organizace zabývající se problematikou dětí vyrůstajících v dětských domovech a ohrožených dětí. Hlavním cílem sdružení je předcházet umísťování dětí do dětských domovů. Naše aktivity jsou tak směřovány k podpoře rodinného prostředí. Pracujeme nejen s dětmi, ale i s jejich rodinami na narovnání situace, a pomáháme tak posílit přirozené rodinné prostředí, na které má každé dítě právo. Díky prevenci tak dětem hrozí menší riziko sociálního vyloučení a dalších negativních jevů.


1. Předcházíme umísťování dětí do dětských domovů - Prorodinné aktivity 

Tyto cíle naplňujeme především v hlavním projektu „Kámoš“ www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=kamos.
Každé dítě zapojené do projektu má asistenta-kámoše. Ten mu pomáhá s obtížemi ve škole a poskytuje mu všeobecnou podporu. Schází se pravidelně a tvoří spolu tým, ve kterém dokáží lépe vzdorovat ohrožením, kterým jsou tyto děti vystavovány. Doučuje ho předměty, s nimiž má dítě problém. Tráví s ním i volný čas - dítě s asistentem chodí pravidelně do kina, divadla, muzeí, zoo, Botanické zahrady a na další místa. Mimo to je část projektu Kámoš zaměřena na přípravu na život. Asistenti děti učí spoustu věcí, s kterými se v praktickém životě budou setkávat.

Problémy dítěte jsou velmi často odrazem samotné situace v rodině. Je nezbytně nutné podpořit celý rodinný systém pro stabilizaci situace dítěte. Ve spolupráci s odborníky nabízíme následující odborné služby pro tyto rodiny: rodinná terapie, rodinná konzultace, mediace a párová terapie.


2. Prevence místo restrikce - Vzdělávací a výukové programy pro děti

Barevný svět dětí dále v rámci projektů primární prevence, přednáší na základních školách po celé republice právní minimum www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=obcanskeminimum, základy společenského chování a etikety, prevenci zaměřenou na oblast závislostí a realizuje program včasné intervence zaměřený na problematiku šikany.


3. Profesionalizace péče o ohrožené děti - Vzdělávání dospělých

Každý měsíc školního roku jsou pro odbornou i laickou veřejnost pořádány odborné semináře zaměřené na problematiku ústavní výchovy a sociální integraci ohrožených dětí www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=odborneseminare.
Nově poskytujeme profesní vzdělávání
orientované na pracovníky pomáhajících profesí.


Aukce se koná od 15.2. do 22.2.2010 za podpory Českého svazu ledního hokeje, který věnoval předměty do dražby.


Výtěžek z aukce poputuje na financování projektu Kámoš www.barevnysvetdeti.cz/cz/?name=projekty&projekt=kamos., tedy na přímou podporu konkrétních dětí. Jejich problémy mohou být v případě neposkytnutí pomoci v potřebnou chvíli výrazně horší a mohou mít svými důsledky negativní dopady na celou společnost.Děkujeme Vám za zájem o pomoc dobré věci. 
Prevence se vyplácí!
Platby zasílejte na účet: 192025789/0300


 
Více informací se o naší činnosti dozvíte na webových stránkách www.barevnysvetdeti.cz.


Barevný svět dětí, o.s.


Belgická 16,
120 00, Praha 2
IČO: 26667665
Tel.: 222 512 880 (od 13:00 do 17:00)
mobil: 732 839 114
Email: pr@barevnysvetdeti.cz