O nás Obchodní podmínky Kontakt Naše nabídka O programu Aukro+
 

O nás

 

Muzikantský ráj s.r.o.Nádražní 189 Trutnov 54101

obchudekumalin prodej nového zboží

 

bazarekumalin prodej zánovního zboží

Jedná se o dovoz Anglie z oblastí nářadí ,elektro ,pc,zahradní přístroje....

Věříme ,že budete s našimi službami spokojeni.

  

 

Obchodní podmínky

 

 Obchodní podmínky .

 

a) Informace o prodávajícím

 

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je společnost Muzikantský ráj,s.r.o, se sídlem Nádražní 189 v Trutnově, IČO:27463168, DIČ:CZ27463168, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C_, vložka 20425. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

b) Kontaktní údaje

 

Společnost/FO: Muzikantský ráj s.r.o.

Sídlo: Nádražní 189 Trutnov 54101

IČ:27463168

DIČ:CZ27463168

Email: muzikantsky.raj@seznam.cz

Telefon: 608420941,  pro komunikaci používejte e-mail

Bankovní spojení: 78-8959500247/0100

 

c) Způsoby platby

 

Zákazník může využít několik způsobů hrazení zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob úhrady zboží je v kompetenci kupujícího

Platba na dobírku -ano

Platba převodem -ano

Kupující z jiné země platí jiné poštovné dle konkrétní váhy konkrétního zboží po domluvě.

Platba přes PayU – jednoduché, rychlé a bezpečné platby. Můžete využít on-line bankovní tlačítka (KB, RB, GE, MB, Fio, Volksbank, Platba 24) či platební kartu (Visa, MasterCard), prodejci se připíše platba během několika minut. Máte možnost využít také standardní bankovní převod nebo platbu složenkou.

 

d) Způsob dodání zboží

 

Zákazník může využít několik způsobů dodání zakoupeného zboží uvedených v nabídce. Zvolený způsob dodání zboží je v kompetenci kupujícího.

Osobní odběr – ano

Platba předem - ano

Zaslání na dobírku – ano

Přeprava Českou poštou dle tarifu České pošty obchodním balíkem do 24 hodin dodání ,nebo cenným balíkem 

e) Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

Spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.  obč. zákoník, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a)      na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

f) Reklamační podmínky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

 

g) Náklady na dodání zboží

 

Náklady na přepravu hradí kupující, ceny za dopravu jsou následující:

Osobní odběr - zdarma

Platba předem (standardní bankovní převod nebo platba přes PayU)

Zaslání na dobírku

Přepravné v případě zakoupení několika předmětů

Veškeré ceny se účtují dle tarifů České pošty

 

h) Sdělení, že všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

 

                Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

 

Kontakt

 

Telefon:
+420 608420941 pro snažší komunikaci používejte e-mail

E-mail:
muzikantsky.raj@tiscali.cz 

Adresa:
Muzikantský ráj ,s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101

Prodejna se nachází naproti soudu u vlakového nádraží hned za kamenným mostem napravo