Údaje o prodejci

Vše pro váš dům, zahradu, volný čas, ale i vaše děti. Jsme specialistou na výše uvedený sortiment, který nabízíme v prvotřídní kvalitě. Většinu nabízeného zboží máme skladem a tak jsme schopni okamžité expedice, díky které může být zboží u vás do 48 hodin od objednávky. BLESKOVÉ DODÁNÍ * PORADENSKÝ SERVIS * DOKLAD O KOUPI * DVOULETÁ ZÁRUKA * PROFESIONÁLNÍ ZABALENÍ

pravidla pro odstoupení od smlouvy

počet dní, do kdy je možné zboží vrátit: 14 dny

 
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv: * na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, * na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, * na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, * na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal, * na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii.

reklamace

Případné reklamace vyřídíme na tel.: 776 150 650. Veškerou korespondenci, reklamace, atd. prosíme na tuto adresu. Kokiska s.r.o. Stráň 3 36001 Sadov Česká republika

Ostatní informace

Sklad: Závodu míru 233/70B Stará Role 360 17 Karlovy Vary Česká Republika Tato adresa slouží k osobnímu převzetí zboží. Pouze po předběžné telefonické domluvě!