reklamace

Dobrý den, děkujeme za Váš zájem o naši nabídku. Prosíme, čtěte níže uvedené obchodní podmínky - nákupem zboží pomocí Kup Teď, potvrzujete souhlas s těmito podmínkami. Máte-li jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás prosím dříve, než uskutečníte objednávku. Doba dodání zboží je průměrně 10 - 20 pracovních dnů, maximálně pak až 40 pracovních dnů, spěcháte-li na zboží, rozmyslete si prosím, zda jste ochotni na dodání počkat. Údaje k platbě: Číslo účtu: 2400207333/2010 [FIO Bank] VS: Číslo nabídky Zpráva pro příjemce: Váš Aukro nick nebo Vaše jméno Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel (uživatel VseProPocitac) poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny dodavateli (dále jen výrobky), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky umístěné na webových stránkách aukro.cz. Poskytovatel uzavírá se zákazníkem příkazní smlouvu prostřednictvím služby Aukro, (respektive mandátní smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen smlouva)). Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu dodavateli jménem zákazníka a na jeho účet, a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet). Tato služba je poskytována za odměnu. Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem ani dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u dodavatele a jménem zákazníků a na jejich účet hradí dodavateli kupní cenu. Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, a odměny za službu poskytovatele. 2. Platba - Platbu můžete uskutečnit pomoci běžného bankovního převodu. - Vaši platbu očekáváme do 7 dnů od zakoupení předmětu, po domluvě je možno tuto dobu prodloužit. - Zvolíte-li platbu převodem na náš účet, uveďte jako VS číslo nabídky (při zakoupení více druhů zboží, stačí uvést jedno libovolné číslo nabídky) a do zprávy pro příjemce platby Vaše uživatelské jméno (ve stejném tvaru v jakém se přihlašujte na Aukro.cz) - Platíte-li pomocí mobilního telefonu, bankomatu, nebo přímo na přepážce banky a nemůže uvést zprávu pro příjemce platby (Váš Aukro nick), zvolte si vlastní variabilní symbol a spolu s číslem účtu nám jej pošlete e-mailem pro identifikaci platby. - Nebude-li platba obsahovat potřebné identifikační údaje a bude tudíž neidentifikovatelná, bude považována za dar do té chvíle, než se prokáže její původ- proto ve vlastním zájmu uvádějte přesně a pouze požadované údaje a NIC JINÉHO!!! - Neobdržíme-li Vaší platbu, budeme žádat o vrácení provize a bude Vám pravděpodobně udělen trestný bod. - OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ani DOBÍRKA není možná. Číslo účtu: 2400207333/2010 [FIO Bank] Číslo účtu pro platby ze Slovenska: 2400207333/8330 [FIO Bank] 3. Doprava - Zboží je předáno přepravci obvykle do 48h od připsání platby na náš účet. - Doba dodání je obvykle 10 - 20 pracovních dnů, maximálně pak 40 pracovních dnů (zejména v období přepravní špičky např. před Vánoci). - Chcete-li mít zboží rychle doma, rozmyslete si prosím před objednáním zboží, zda jste ochotni akceptovat uvedenou dobu dodání. - Zákazník je povinen při doručení zásilky zkontrolovat, zda zásilka není poškozena nebo vykradena, a případně je zákazník povinen podat neprodleně reklamaci u přepravní společnosti (do 24h od přijetí) a kontaktovat poskytovatele. Zásilky, které jsou doručeny viditelně poškozené, nepřebírejte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. - Při nákupu více kusů zboží, je možné, že Vám každý kus bude doručen zvlášť v balíku a s několikadenními rozestupy. - Poštovné se hradí za každou položku objednávky zvlášť. Nelze zaslat více kusů zboží za jedno poštovné. - OSOBNÍ PŘEDÁNÍ ani DOBÍRKA není možná. - Zásilky doručuje výhradně Česká Pošta. 3.1 Změna doručovací adresy - Potřebujete-li zaslat zboží na jinou adresu, než kterou máte uloženou na Aukru, uveďte prosím Vámi požadovanou adresu do FORMULÁŘE VOLEB PŘEPRAVY (zboží odesíláme výhradně na adresu zde uvedenou). - Adresu uvádějte ve standardním tvaru: JMÉNO A PŘÍJMENÍ ULICE A ČÍSLO POPISNÉ PSČ A MĚSTO 3.2 Celní řízení Většina nabízeného zboží má hodnotu nižší než 22EUR a nepodléhá tak celnímu řízení. Cena tohoto zboží vč. dopravy je konečná. Při zakoupení zboží v hodnotě nad 22EUR (v tomto případě je upozornění vždy uvedeno v konkrétní nabídce), Vás může v kontaktovat celní správa k vyměření celních poplatků. Případné celní řízení za Vás zcela vyřídíme, neváhejte nás v tomto případě kontaktovat. K celním poplatkům je potřeba připočíst poplatky ČP za zpracování a vyřízení celního řízení! Veškeré související poplatky s celním řízením hradí zákazník a jsou nevratné. Zákazník je povinen poskytnout nutnou součinnost k rychlému a hladkému zpracování celní administrativy. Bude-li vybrána k celní kontrole Vaše zásilka, obdržíte poštou doporučený dopis (oznámení o uložení zásilky) s informacemi od celní správy. Neneseme odpovědnost za prodlení způsobené na straně zákazníka a další s tímto související poplatky. Zákazník je povinen doložit podklady celní správě vždy (sám nebo s naší pomocí), v případě že celní správa vrátí neproclený balík zpět odesílateli do zahraničí, nelze vrátit celou zaplacenou částku! Standardní doba uložení zásilky na celnici je 20 dní. UPOZORNĚNÍ: Rozhodnete-li se vyřídit si celní řízení zcela sami, neručíme za výši celních doplatků, které Vám budou vyměřeny ani za rychlost proclení! Uvedené podmínky v nabídce můžeme zaručit pouze, přenecháte-li celní deklaraci na nás. Při zaslání zboží do jiných zemí než ČR, nese odpovědnost za proclení zboží i poplatky kupující. Odmítne-li zákazník převzít zásilku (neprojde celním řízením kvůli nezájmu zákazníka nebo odmítnutí spolupráce při celním řízení), nelze vrátit celou zaplacenou částku. Vrácená částka bude snížena o poštovné (do ČR a zpět k dodavateli) + manipulační poplatky stanovené dodavatelem. 4. Reklamace 4.1 Reklamace vadného zboží (odpovědnost za vady) - Domníváte-li se, že je zboží vadné, projděte si prosím nejprve návod, kde jsou uvedeny časté problémy a jejich řešení. Pokud problém přetrvá, kontaktujte nás prosím pro uplatnění záruky. - Zákazník spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu zboží, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. - Do záruční doby se nepočítá doba reklamace zboží až do doby, kdy je zákazník povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. - Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). - Reklamované zboží, které je zasláno dobírkou NEPŘEBÍRÁME!!! - Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od přijetí zboží k reklamaci - V případě, že reklamace není vyřízena ve lhůtě 30 dní, má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy. - Zákazník bude informován o přijetí i vyřízení reklamace e-mailem. - Zboží k reklamaci je přijímáno výhradně Českou Poštou. Zboží zaslané k reklamaci musí být řádně zabaleno, pojištěno a případně označeno jako křehké. - K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. -Opakovaný výskyt závady: zákazník má nárok odstoupit od smlouvy vyskytne-li se u zboží v záruční době opakovaně stejná závada třikrát, nebo čtyři různé závady. 4.2 Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě -V případě, že je zákazníkem spotřebitel, má dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy a zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. - Vrácené zboží je nutné doručit zpět do 14 dní od oznámení odstoupení od smlouvy. - Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. - Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. - Vrácené zboží, které je zasláno dobírkou NEPŘEBÍRÁME!!! - Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. - Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. software. - Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. - Kupující - spotřebitel dle § 1832 NOZ nárok na vrácení peněžních prostředků včetně nákladů na dodání Zboží, které na základě kupní smlouvy převzal (pokud nebyla doprava zdarma) - Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. 4.3 Reklamace dodání zboží - Doba dodání je obvykle 10 - 20 pracovních dnů, maximálně pak 40 pracovních dnů (zejména v období přepravní špičky např. před Vánoci). Je-li překročena lhůta 40 pracovních dní, má zákazník nárok uplatit reklamaci dodání. - Bude-li reklamace dodání oprávněná, zajistí poskytovatel náhradní plnění - dle domluvy se zákazníkem, zaslání zboží znovu nebo vrácení částky. - Dojde-li k problému s doručením, je povinností zákazníka, oznámit tuto skutečnost poskytovateli nejpozději do 60 dní od odeslání. Po uplynutí této lhůty již nelze uplatnit reklamaci dodání a 60 dnem od odeslání se považuje zboží za úspěšně doručené.

Ostatní informace

5. Další ustanovení 5.1 Popis předmětu - Video pohledy na zboží jsou pouze ilustrativního charakteru a zboží nemusí mít stejné funkce nebo příslušenství jako na videu (funkce a obsah balení jsou uvedeny v popisu) - Není-li CD součástí dodávky, je přístupné na našem portálu s on-line návody, odkaz Vám bude zaslán vždy po přijetí platby - Nabízíme-li předmět ve více barvách, uveďte Vámi požadovanou barvu (barvy) do FORMULÁŘE VOLEB PŘEPRAVY, jinak bude barva vybrána náhodně, dle možností výrobce. 5.2 Komentáře - Po převzetí a vyzkoušení zboží Vás prosíme o udělení pozitivního komentáře, je to pro nás znamení, že Vám zboží v pořádku dorazilo a je funkční. - Komentáře udělujeme hromadně, náš komentář určitě obdržíte. - Nebudete-li se zbožím nebo našimi službami z jakéhokoliv důvodu spokojeni, neukvapujte se prosím a před udělením neutrálního / negativního komentáře nás prosím kontaktujte - budeme se snažit udělat maximum pro Vaši plnou spokojenost. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2014