Údaje o prodejci

R&K Trade
Tovární 13
737 01 Český Těšín
DIČ: CZ683002178
IČ: 88377270

Kontakt

pravidla pro odstoupení od smlouvy

počet dní, do kdy je možné zboží vrátit: 30 dny

adresa pro vrácení zboží:
R&K Trade
Tovární 13
737 01 Český Těšín
 
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě až třiceti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Prodejce umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Krajina Hraček Krzysztof Konieczny, Tovární 283/13,737 01 Český Těšín. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel, a to na své náklady.Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodejce spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.Spotřebitel odpovídá Prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodejce však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo napeněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Odstoupení v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d)prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující, co ještě vrátit může, a dá Prodejci náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy

reklamace

Reklamační řádReklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Krajina Hraček Krzysztof Marek Konieczny, IČ 288377270, DIČ CZ683002178, se sídlem Tovární 13, 737 01 Český Těšín a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve OP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve OP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). Na žádost Kupujícího prodejce poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodejce v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami. Reklamace poškození přepravou: Prodejce nezodpovídá za smluvní dopravní partnery Českou Poštu a Kurýra PPL. Doporučujeme každý balík a jeho obsah kontrolovat v přítomnosti doručovatele a nesrovnalosti ihned reklamovat u něj - viz. výše. Pokud dojde k poškození přepravou postupujte následovně: Česká Pošta- reklamaci je možno hlásit na kterékoli Vám nejbližší poště. Stačí vzít celé poškozené zboží a kompletní obalový materiál na pobočku pošty a vše nahlásit. Pošta reklamaci zhodnotí a v případě uznání viny Vám vyplatí částku za poškozené zboží. Reklamaci můžete uplatnit do dvou pracovních dní od převzetí balíku. Každou tuto reklamaci nám můžete nahlásit telefonicky nebo emailem ( kontakty viz. výše ). V případě potíží se obraťte na prodejce. PPL- reklamaci poškození přepravou hlaste telefonicky nebo emailem ( kontaky viz. výše ). Reklamaci vyřídíme za Vás jako odesílatel. Reklamaci můžete uplatnit do třech pracovních dní, třetí den nejpozději do 14. hodiny. Připravte si fotografie a popis poškození. Dále nesmíte se zásilkou a jejím obsahem jakkoli manipulovat, zachovejte veškerý obalový materiál. Reklamaci nahlásíme a poté čekáme až 30 dní na odpověď od PPL. Pokud PPL rozhodne o uznání viny a reklamaci vyhodnotí kladně, vrací nám peníze za poškozené zboží a se zákazníkem dohodneme další postup, většinou zaslání nového zboží nebo vrácení peněz. Na dřívější termín rozhodnutí reklamace nemáme vliv, proto prosíme o strpení. Pokud reklamaci PPL zamítne, další postup řešíme se zákazníkem individuálně dle ustanovení a rozhodnutí PPL. Podrobnosti ohledně reklamace u PPL, viz. jejich obchodní podmínky, které si před převzetím balíku řádně pročtěte: https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf Délka záruky Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede prodejcev dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Ostatní informace

Adresa sídla firmy a korespondenční adresa - osobní převzetí zboží: Krzysztof Konieczny Krajina Hraček Tovární 13 737 01 Český Těšín IČ: 88377270 DIČ: CZ683002178 Adresa sídla firmy je i provozovna. Otevírací doba pobočky: Po - Pá emailový a telefonický kontakt od 8:00 do 15:00 hod. Osobně na pobočce každé Po - Pá od 8:00 do 15:00 hod. (Osobní odběr je možný i v pozdějších hodinách pouze po předchozí domluvě.) O víkendech a státních svátcích nepracujeme. Bankovní spojení pro platby objednávek v Kč: Komerční banka: 107-6829750257/0100 Bankovní spojení pro Slovenské zákazníky v euro: Fio banka: CZ2820100000002400584200 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX Nabízíme také možnost platby na dobírku v eurech. Slovenští zákazníky obdrží fakturu k nákupu v eurech, cena v CZK i s dopravou bude přepočtena na Eura. Pokud si nejste jistí, kontaktujte nás, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy a udělíme informace o cenách a aktuálních kurzech. Mobilní telefon – kancelář v sídle firmy: +420 732 795 617 ( T-mobile ) E-mail: rktradecr@gmail.com Před nákupem zboží si prosím přečtěte tyto obchodní podmínky. Objednávkou zboží potvrzujete, že jste se s našimi obchodními podmínkami seznámili a zároveň s nimi souhlasíte. Obchodní podmínky: http://www.1000hracek.cz/vzorove-obchodni-podminky EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.