Kategorieclose
Vyberte si kategorii

AquaStop Cream® – kbelík 10 l - injektáž zdiva proti vlhkosti (7009861359)

AquaStop Cream® – kbelík 10 l - injektáž zdiva proti vlhkosti - Dům a zahradaAquaStop Cream® – kbelík 10 l - injektáž zdiva proti vlhkosti - Dům a zahrada
AquaStop Cream® – kbelík 10 l - injektáž zdiva proti vlhkosti - Dům a zahrada
1 z 2
Cena Kup teď
4 950 Kč
K dispozici 98  kusů
Do vyprodání všech položek
kus
1 sleduje
1x zakoupeno
Nepozdává se vám cena? Učiňte prodejci nabídku
Možnost platí do vyprodání
Doprava
Kurýrní služba 180 Kč
Kurýrní služba s dobírkou 180 Kč
Osobní převzetí
Praha
Platba
Platba kartou online
Platba při převzetí
Platba převodem
  • Popis předmětu
  • Náklady na přepravu a platba
  • Informace od prodejce
  • Přeprava zdarma

    Při nákupu nad 50 000 Kč od AquaStopCream

AquaStop Cream® je silanový injektážní krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva jak v hydrofobní cloně vytvořenou injektáží, tak i nad ní. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými plnidly anebo aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.


Výhody AquaStop Cream®

Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva

Účinnější forma než kapalné injektáže

Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony

Bez organických rozpouštědel (VOC)

Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím

Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace

Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou

Minimální množství odpadu při použití

Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí


Použití:

Krémovou injektáž AquaStop Cream® lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.


Aplikace:

AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná speciálně upravená injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. Injektážní otvory se plní zasunutím aplikačního plnidla do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem.


POZOR:

U všech typů dutých cihel (tzv. voštinové zdivo) se postupuje dle speciálního návodu viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/kde-a-jak-vrtat-u-cihel-porotherm-heluz-vosinove-cihly-a-jak-pri-plneni-udrzet-prijatelnou-spotrebu


Příprava konstrukce:

Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě. Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace). Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.


Injektážní vrty:

Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 , vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy.


AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití. Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu aplikační pistole. U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z krajové části ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou.


Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace. Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o.


Opatření po injektáži:

Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru. Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream® doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím k postupnému vysychání konstrukce.


Čištění a údržba zařízení:

Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátu.


Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.

Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním

Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle/obličejový štít

Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají

Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa. Při zažívacích problémech vyhledejte lékařskou pomoc.

AquaStop Cream® je silanový injektážní krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva jak v hydrofobní cloně vytvořenou injektáží, tak i nad ní. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými plnidly anebo aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení. Výhody AquaStop Cream® Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva Účinnější forma než kapalné injektáže Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony Bez organických rozpouštědel (VOC) Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou Minimální množství odpadu při použití Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí Použití: Krémovou injektáž AquaStop Cream® lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Aplikace: AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná speciálně upravená injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. Injektážní otvory se plní zasunutím aplikačního plnidla do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem. POZOR: U všech typů dutých cihel (tzv. voštinové zdivo) se postupuje dle speciálního návodu viz:https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/kde-a-jak-vrtat-u-cihel-porotherm-heluz-vosinove-cihly-a-jak-pri-plneni-udrzet-prijatelnou-spotrebu Příprava konstrukce: Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě. Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace). Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu. Injektážní vrty: Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 , vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy. AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití. Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu aplikační pistole. U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z krajové části ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou. Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace. Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o. Opatření po injektáži: Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru. Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream® doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím k postupnému vysychání konstrukce. Čištění a údržba zařízení: Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátu. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci: Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný. Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle/obličejový štít Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa. Při zažívacích problémech vyhledejte lékařskou pomoc.
Nabídka č. 7009861359Zobrazení: 41
Popis předmětu
  • Přeprava zdarma

    Při nákupu nad 50 000 Kč od AquaStopCream

AquaStop Cream® je silanový injektážní krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva jak v hydrofobní cloně vytvořenou injektáží, tak i nad ní. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými plnidly anebo aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.


Výhody AquaStop Cream®

Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva

Účinnější forma než kapalné injektáže

Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony

Bez organických rozpouštědel (VOC)

Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím

Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace

Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou

Minimální množství odpadu při použití

Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí


Použití:

Krémovou injektáž AquaStop Cream® lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.


Aplikace:

AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná speciálně upravená injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. Injektážní otvory se plní zasunutím aplikačního plnidla do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem.


POZOR:

U všech typů dutých cihel (tzv. voštinové zdivo) se postupuje dle speciálního návodu viz: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/kde-a-jak-vrtat-u-cihel-porotherm-heluz-vosinove-cihly-a-jak-pri-plneni-udrzet-prijatelnou-spotrebu


Příprava konstrukce:

Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě. Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace). Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.


Injektážní vrty:

Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 , vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy.


AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití. Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu aplikační pistole. U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z krajové části ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou.


Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace. Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o.


Opatření po injektáži:

Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru. Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream® doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím k postupnému vysychání konstrukce.


Čištění a údržba zařízení:

Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátu.


Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.

Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním

Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle/obličejový štít

Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají

Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa. Při zažívacích problémech vyhledejte lékařskou pomoc.

AquaStop Cream® je silanový injektážní krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva jak v hydrofobní cloně vytvořenou injektáží, tak i nad ní. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými plnidly anebo aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení. Výhody AquaStop Cream® Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva Účinnější forma než kapalné injektáže Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony Bez organických rozpouštědel (VOC) Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou Minimální množství odpadu při použití Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí Použití: Krémovou injektáž AquaStop Cream® lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Aplikace: AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná speciálně upravená injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými plnidly. Injektážní otvory se plní zasunutím aplikačního plnidla do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem. POZOR: U všech typů dutých cihel (tzv. voštinové zdivo) se postupuje dle speciálního návodu viz:https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/kde-a-jak-vrtat-u-cihel-porotherm-heluz-vosinove-cihly-a-jak-pri-plneni-udrzet-prijatelnou-spotrebu Příprava konstrukce: Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě. Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace). Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků. Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu. Injektážní vrty: Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 , vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy. AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití. Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu aplikační pistole. U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z krajové části ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou. Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace. Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o. Opatření po injektáži: Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a aplikovat novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru. Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream® doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím k postupnému vysychání konstrukce. Čištění a údržba zařízení: Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátu. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci: Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný. Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle/obličejový štít Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa. Při zažívacích problémech vyhledejte lékařskou pomoc.
Nabídka č. 7009861359Zobrazení: 41