search
account_circlecamera_altshopping_cartProdat
Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Matematika v proměnách věků VI bečvářová
visibility
Cena Kup teď!
355 Kč
K dispozici 1 kus
access_time
Do vyprodání všech položek
access_time
Do vyprodání všech položek
visibility1  sleduje
DopravaPlatba
 • Platba kartou online
 • Platba při převzetí
 • Platba převodem
 • Zjistit více
Prodejce favorite
  • Přeprava zdarma

   Při nákupu nad 4 500 Kč od KarelVas

  Matematika v proměnách věků VIAutor:.Bečvář, M. Bečvářová (ed.): yMatematika v proměnách věků VI231 stran, OBSAHÚvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5I. Saxl: Isaac Newton. Alchymista, filosof, heretik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7M. I. Jurkina, M. A. Kamenskaja: O poč疸c兤h astronomie, geometriea geod騷ie podle knihy I. Newton: Chronology of Ancient Kingdomsamended (spolu s poznatky z jin©ch pramenů) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69M. Benediktová Větrovcová: Al-Chv疵izm劜o počty– prameny algebry a aritmetiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Z. Halas: V©počty hodnot goniometrick©ch funkc�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121L. Koudela: Probl駑 rektifikace ve v©voji anal©zy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141L. Dostálová: Hilbertův program: proměna matematick�praxepřed a po Gィodelov©ch vět當h o ne侊lnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175J. Bečvář, M. Bečvářová: Matematick© život v Prazev 50. a 60. letech 20. stolet�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187J. Bečvář: Vladim叝 Koř匤ek (1899–1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201M. Bečvářová: František Vyčichlo (1905–1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209M. Bečvářová: Z korespondence Františka VyčichlaVladim叝u Koř匤kovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3PŘEDMLUVATato publikace volně navazuje na pět předchoz兤h sborn勛ů nazvan©ch Mate-matika v proměnách věků I, II, III, IV, V, kter�vyšly v letech 1998 až 2007, a na dva sborn勛yMathematics through the Ages I, II z let 2001 a 2004 (svazky 17 a 25).Prvn�č疽t tohoto sborn勛u přinš�netradičn�pohled na slavn馼o př叝odo-vědce Isaaca Newtona. Obsahuje delš�studii Ivana Saxla (1936–2009), kter© sev posledn兤h letech života intenzivně zab©val Newtonov©mi filozofick©mi, te-ologick©mi a alchymistick©mi spisy a myšlenkami. O tomto t駑atu přednšelna řadě konferenc� seminřů a letn兤h škol. Otištěn© text je jeho posledn�většprac� kter�byla nalezena po jeho odchodu v jeho poč咜ači. Text byl jen ne-patrně jazykově a typograficky upraven, bylo přid疣o několik obr痙ků. Druh©čl疣ek věnovan© Isaacu Newtonovi je překladem rusk�studie M. I. Jurkinya M. A. Kamenskoj O počátcích astronomie, geometrie a geodézie . . ., kteranalyzuje obsah a historick© v©znam Newtonovy knihy Chronology of AncientKingdoms amended. Studii přeložili a četn©mi doplňuj兤匇i a vysvětluj兤匇ipozn疥kami opatřili Zbyněk N疆en勛 a Marie N疆en勛ov�Ve druh�č疽ti tohoto sborn勛u jsou otištěny rozšřen�texty několikapřednšek prosloven©ch v uplynul©ch letech na mezin疵odn兤h konferenc兤hHistorie matematiky, na Semináři z historie matematiky pro vyučující nastředních školách a při jin©ch př匀ežitostech. Někter�př﨎pěvky byly seps疣yv r疥ci doktorsk馼o studia na MFF UK v Praze nebo FF ZČU v Plzni.Třet�č疽t tohoto sborn勛u sest疱�ze čtyř čl疣ků věnovan©ch životu českmatematick�komunity v Praze v 50. a 60. letech 20. stolet� přibližuj�dvěosobnosti z řady tehdejš兤h v©znamn©ch vysokoškolsk©ch pedagogů – Vladim叝aKoř匤ka a Františka Vyčichla. Nastiňuj�nejen v©voj matematick馼o b疆疣u n疽, ale charakterizuj�tak�atmosf駻u a probl駑y pov疝ečn�doby. Vzniklypodstatn©m rozšřen匇 a doplněn©m přednšek, jež proběhly na mezin疵odn匇seminři Velmožové vědy, kter© poř疆al Archiv AV ČR v roce 2005.
  Zobrazit plnou verzi