Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných.

Zájezd Madagaskar (7030934308)

Zájezd Madagaskar - undefined
Zájezd Madagaskar - undefined
1 z 1
Cena Kup teď
85 560 Kč
Nikdo nezakoupil
Ukončeno čtvrtek 2. 3. 2023, 09:35:07
1 sledoval
Prodejce
account_circlecamera_alt
3
 • Popis předmětu
 • Náklady na přepravu a platba

17. listopadu – 3. prosince 2023 (17 dní)

Proč právě Madagaskar?

Cestovat po Madagaskaru znamená nevycházet z údivu. Ne nadarmo se tomuto čtvrtému největšímu ostrovu říká osmý kontinent. Můžete se toulat opuštěnými plážemi, šplhat po horách či prolézat hlubokými kaňony, všude potkáte neobyčejné rostliny a ještě neobyčejnější živočichy. Své si tu najde milovník vyprahlého sukulentního buše i věčně promočeného deštného pralesa. Už samo slovo Madagaskar zní tajemně a lákavě. Již více než století láká přírodovědce z celého světa. A není divu, vždyť zdejší příroda se po mnoho desítek milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Třeba v živočišné říši způsobila nepřítomnost velkých savců nebývalý rozvoj plazů a drobných savců. Naprostou většinu zvířat a rostlin vyskytujících se na tomto ostrově nenajdeme nikde jinde na světě.

Program zájezdu

1. odlet z Prahy nebo Vídně
2. přílet do Antananariva a přejezd mikrobusem do bývalého lázeňského města Antsirabe
3. Antsirabe – centrum těžby a zpracování drahokamů a polodrahokamů (prohlídka manufaktury), centrální pahorkatinou s lavakami (typickými erozními rýhami) a přes průsmyk Col de Tapias, kde rostou tapie (stromy druhu Uapaca bojeri pojmenované po českém botanikovi Václavu Bojerovi), které poskytují potravu housenkám, z jejichž kokonů se vyrábí „malgašské hedvábí“, zastávka v Ambositře – centrum malgašských řezbářů, možnost nákupu dřevěných výrobků Zafimanirů, k večeru příjezd do NP Ranomafana, noční exkurze za nejmenšími lemury, bodlíny, spícími ptáky a chameleony
4. výlet v NP Ranomafana – proslulý národní park zřízený na ochranu tropického deštného lesa (orchideje, stromové kapradiny, bambusy, endemičtí ptáci a plazi, 12 druhů lemurů…), hledání vzácných bambusových lemurů (objeveni až v 80. letech 20. století), vodopády na řece Namoroně
5. Ambalavao (manufaktura na výrobu malgašského hedvábí, výrobna Antaimorského papíru, který se dodnes připravuje podle prastaré arabské receptury), soukromá rezervace Anja, zde první setkání s lemury kata, příjezd do NP Isalo
6. národní park Isalo – pískovcové pohoří s hluboce zařízlými kaňony a endemickou faunou, sukulentní rostliny na skalách a svěží vegetace ve stinných údolích kolem potoků, koupání v přírodním bazénku, piknik v kaňonu, kde sifaky či jiní lemuři kradou jídlo ze stolů, impozantní vyhlídka z vrcholků skal na planinu Horombe
7. safírová vesnička Ilakaka s drahokamovými lomy, NP Zombitse-Vohibasia (ráj především pro ornitology, suchý opadavý les, lemuři, baobaby), arboretum Antsokay, bílý přístav Toliara (africká tržnice plná exotického ovoce, tradičních ručně tkaných oděvů lamba)
8. lodí do rybářské vesničky Anakao s nádhernými bílými plážemi, ubytování u moře, výlet na ostrůvek Nosy Ve – pláže, korálové útesy, relaxace, koupání, na ostrově je také jediné madagaskarské hnízdiště faetona červenoocasého
9. národní park Tsimanampetsotsa – trnitý buš v jeho nejkrásnější podobě s baobaby a mnoha sukulenty endemickými pro jihozápadní Madagaskar, zásadité jezero Tsimanampetsotsa s plameňáky a dalším vodním ptactvem, suchozemské želvy, leguáni, bohatá ptačí fauna
10. volný den u moře v Anakau, relaxace a koupání na krásných písečných plážích (fakultativně lze domluvit šnorchlování či potápění se školenými průvodci)
11. volný den u moře v Anakau
12. přelet z Toliary do hlavního města Antananariva
13. návštěva plazí farmy v Marozevu, přejezd do Andasibe – tropický deštný les, noční výprava za nočními lemury, žábami a chameleony
14. dopoledne návštěva rezervace Analamazaotra (setkání s největším lemurem indrim), odpoledne blízké setkání s krokodýly a dalšími lemury na lemuřím ostrově a krokodýlí farmě
15. přejezd do metropole Madagaskaru Antananarivo, návštěva královského letního sídla v Ambohimanze, která je jedním z 12 posvátných pahorků merinských a kde měl svou základnu nejvýznačnější malgašský král Andrianampoinimerina
16. suvenýry na tržišti Digue, odlet do ČR
17. návrat do Prahy nebo Vídně

Cena zahrnuje:

 • zpáteční letenku na Madagaskar včetně všech tax a poplatků
 • vnitrostátní letenku Toliara–Antananarivo
 • místní dopravu (mikrobus, terénní vůz, loď)
 • 14x ubytování v hotelech či bungalovech se snídaní
 • českého průvodce
 • místní průvodce v rezervacích a NP
 • vstupy do národních parků, rezervací a farem uvedených v programu
 • informační brožurku
 • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • vízum na Madagaskar (vydává se na letišti v Antananarivu a stojí 35 €)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme ubytovaní v hotelích a bungalovech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Vybíráme osvědčené hotely, v odlehlých místech obvykle s rodinnou atmosférou. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

Snídaně zahrnuté v ceně ubytování bývají francouzského stylu (bageta, máslo, džem, káva, čaj, džus, někdy ovoce, různé buchty apod.). Jinak si každý hradí stravování sám (většinou společně navštívíme místní restauraci na oběd či večeři, kterou využijeme ke sdělování zážitků dne a seznámení s dalším programem). Ceny potravin a jídla v restauracích jsou s určitými odchylkami na podobné úrovni jako v České republice.

Náročnost

Program zahrnuje několik pěších výšlapů, nejsou však náročné. Naším cílem nejsou sportovní výkony, ale poznávání místní krajiny a přírody. Počítá se s častými zastávkami na fotografování. Náročnost však někdy může zvýšit horké klima, v tropickém pralese je potřeba počítat s vysokou vlhkostí.

17.listopadu – 3.prosince2023 (17dní) Proč právě Madagaskar? Cestovat po Madagaskaru znamená nevycházet zúdivu. Ne nadarmo se tomuto čtvrtému největšímu ostrovu říká osmý kontinent. Můžete se toulat opuštěnými plážemi, šplhat po horách či prolézat hlubokými kaňony, všude potkáte neobyčejné rostliny aještě neobyčejnější živočichy.Své si tu najde milovník vyprahlého sukulentního buše ivěčně promočeného deštného pralesa. Už samo slovo Madagaskar zní tajemně alákavě. Již více než století láká přírodovědce zcelého světa. Anení divu, vždyť zdejší příroda se po mnoho desítek milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Třeba vživočišné říši způsobila nepřítomnost velkých savců nebývalý rozvoj plazů adrobných savců. Naprostou většinu zvířat arostlin vyskytujících se na tomto ostrově nenajdeme nikde jinde na světě. Program zájezdu 1. odlet zPrahy nebo Vídně 2. přílet do Antananariva apřejezd mikrobusem do bývalého lázeňského města Antsirabe 3. Antsirabe– centrum těžby azpracování drahokamů apolodrahokamů (prohlídka manufaktury), centrální pahorkatinou slavakami (typickými erozními rýhami) apřes průsmyk Col deTapias, kde rostou tapie (stromy druhu Uapaca bojeri pojmenované po českém botanikovi Václavu Bojerovi), které poskytují potravu housenkám, zjejichž kokonů se vyrábí „malgašské hedvábí“, zastávka vAmbositře– centrum malgašských řezbářů, možnost nákupu dřevěných výrobků Zafimanirů, kvečeru příjezd do NPRanomafana,noční exkurzeza nejmenšími lemury, bodlíny, spícími ptáky achameleony 4. výlet vNPRanomafana– proslulý národní park zřízený na ochranu tropického deštného lesa (orchideje, stromové kapradiny, bambusy, endemičtí ptáci aplazi, 12druhů lemurů…), hledání vzácných bambusových lemurů (objeveni až v80.letech 20.století), vodopády na řece Namoroně 5. Ambalavao(manufaktura na výrobu malgašského hedvábí, výrobna Antaimorského papíru, který se dodnes připravuje podle prastaré arabské receptury), soukromá rezervaceAnja, zde první setkání slemury kata, příjezd do NPIsalo 6. národní park Isalo– pískovcové pohoří shluboce zařízlými kaňony aendemickou faunou, sukulentní rostliny na skalách asvěží vegetace ve stinných údolích kolem potoků, koupání vpřírodním bazénku, piknik vkaňonu, kde sifaky či jiní lemuři kradou jídlo ze stolů, impozantní vyhlídka zvrcholků skal na planinu Horombe 7. safírová vesničkaIlakakasdrahokamovými lomy,NPZombitse-Vohibasia(ráj především pro ornitology, suchý opadavý les, lemuři, baobaby), arboretumAntsokay, bílý přístavToliara(africká tržnice plná exotického ovoce, tradičních ručně tkaných oděvů lamba) 8. lodí do rybářské vesničkyAnakaosnádhernými bílými plážemi, ubytování umoře, výlet na ostrůvekNosyVe– pláže, korálové útesy, relaxace, koupání, na ostrově je také jediné madagaskarské hnízdiště faetona červenoocasého 9. národní parkTsimanampetsotsa– trnitý buš vjeho nejkrásnější podobě sbaobaby amnoha sukulenty endemickými pro jihozápadní Madagaskar, zásadité jezero Tsimanampetsotsa splameňáky adalším vodním ptactvem, suchozemské želvy, leguáni, bohatá ptačí fauna 10. volný den umoře vAnakau, relaxace akoupánína krásných písečných plážích (fakultativně lze domluvit šnorchlování či potápění se školenými průvodci) 11. volný den umoře vAnakau 12. přelet zToliary do hlavního města Antananariva 13. návštěva plazí farmy vMarozevu, přejezd doAndasibe– tropický deštný les, noční výprava za nočními lemury, žábami achameleony 14. dopoledne návštěva rezervaceAnalamazaotra(setkání snejvětším lemurem indrim), odpoledne blízké setkání skrokodýly adalšími lemury na lemuřím ostrově akrokodýlí farmě 15. přejezd do metropole MadagaskaruAntananarivo, návštěva královského letního sídla vAmbohimanze, která je jedním z12posvátných pahorků merinských akde měl svou základnu nejvýznačnější malgašský král Andrianampoinimerina 16. suvenýry na tržišti Digue, odlet do ČR 17. návrat do Prahy nebo Vídně Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Madagaskar včetně všech tax apoplatků vnitrostátní letenku Toliara–Antananarivo místní dopravu (mikrobus, terénní vůz, loď) 14xubytování vhotelech či bungalovech se snídaní českého průvodce místní průvodce vrezervacích aNP vstupy do národních parků, rezervací afarem uvedených vprogramu informační brožurku pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Cena nezahrnuje: vízum na Madagaskar (vydává se na letišti vAntananarivu astojí 35€) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme ubytovaní vhotelích abungalovech ve dvoulůžkových pokojích svlastním příslušenstvím. Vybíráme osvědčené hotely, vodlehlých místech obvykle srodinnou atmosférou.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Snídaně zahrnuté vceně ubytování bývají francouzského stylu (bageta, máslo, džem, káva, čaj, džus, někdy ovoce, různé buchty apod.). Jinak si každý hradí stravování sám (většinou společně navštívíme místní restauraci na oběd či večeři, kterou využijeme ke sdělování zážitků dne aseznámení sdalším programem). Ceny potravin ajídla vrestauracích jsou surčitými odchylkami na podobné úrovni jako vČeské republice. Náročnost Program zahrnuje několik pěších výšlapů, nejsou však náročné. Naším cílem nejsou sportovní výkony, ale poznávání místní krajiny apřírody. Počítá se sčastými zastávkami na fotografování. Náročnost však někdy může zvýšit horké klima, vtropickém pralese je potřeba počítat svysokou vlhkostí.
Nabídka č. 7030934308Zobrazení: 42
Popis předmětu

17. listopadu – 3. prosince 2023 (17 dní)

Proč právě Madagaskar?

Cestovat po Madagaskaru znamená nevycházet z údivu. Ne nadarmo se tomuto čtvrtému největšímu ostrovu říká osmý kontinent. Můžete se toulat opuštěnými plážemi, šplhat po horách či prolézat hlubokými kaňony, všude potkáte neobyčejné rostliny a ještě neobyčejnější živočichy. Své si tu najde milovník vyprahlého sukulentního buše i věčně promočeného deštného pralesa. Už samo slovo Madagaskar zní tajemně a lákavě. Již více než století láká přírodovědce z celého světa. A není divu, vždyť zdejší příroda se po mnoho desítek milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Třeba v živočišné říši způsobila nepřítomnost velkých savců nebývalý rozvoj plazů a drobných savců. Naprostou většinu zvířat a rostlin vyskytujících se na tomto ostrově nenajdeme nikde jinde na světě.

Program zájezdu

1. odlet z Prahy nebo Vídně
2. přílet do Antananariva a přejezd mikrobusem do bývalého lázeňského města Antsirabe
3. Antsirabe – centrum těžby a zpracování drahokamů a polodrahokamů (prohlídka manufaktury), centrální pahorkatinou s lavakami (typickými erozními rýhami) a přes průsmyk Col de Tapias, kde rostou tapie (stromy druhu Uapaca bojeri pojmenované po českém botanikovi Václavu Bojerovi), které poskytují potravu housenkám, z jejichž kokonů se vyrábí „malgašské hedvábí“, zastávka v Ambositře – centrum malgašských řezbářů, možnost nákupu dřevěných výrobků Zafimanirů, k večeru příjezd do NP Ranomafana, noční exkurze za nejmenšími lemury, bodlíny, spícími ptáky a chameleony
4. výlet v NP Ranomafana – proslulý národní park zřízený na ochranu tropického deštného lesa (orchideje, stromové kapradiny, bambusy, endemičtí ptáci a plazi, 12 druhů lemurů…), hledání vzácných bambusových lemurů (objeveni až v 80. letech 20. století), vodopády na řece Namoroně
5. Ambalavao (manufaktura na výrobu malgašského hedvábí, výrobna Antaimorského papíru, který se dodnes připravuje podle prastaré arabské receptury), soukromá rezervace Anja, zde první setkání s lemury kata, příjezd do NP Isalo
6. národní park Isalo – pískovcové pohoří s hluboce zařízlými kaňony a endemickou faunou, sukulentní rostliny na skalách a svěží vegetace ve stinných údolích kolem potoků, koupání v přírodním bazénku, piknik v kaňonu, kde sifaky či jiní lemuři kradou jídlo ze stolů, impozantní vyhlídka z vrcholků skal na planinu Horombe
7. safírová vesnička Ilakaka s drahokamovými lomy, NP Zombitse-Vohibasia (ráj především pro ornitology, suchý opadavý les, lemuři, baobaby), arboretum Antsokay, bílý přístav Toliara (africká tržnice plná exotického ovoce, tradičních ručně tkaných oděvů lamba)
8. lodí do rybářské vesničky Anakao s nádhernými bílými plážemi, ubytování u moře, výlet na ostrůvek Nosy Ve – pláže, korálové útesy, relaxace, koupání, na ostrově je také jediné madagaskarské hnízdiště faetona červenoocasého
9. národní park Tsimanampetsotsa – trnitý buš v jeho nejkrásnější podobě s baobaby a mnoha sukulenty endemickými pro jihozápadní Madagaskar, zásadité jezero Tsimanampetsotsa s plameňáky a dalším vodním ptactvem, suchozemské želvy, leguáni, bohatá ptačí fauna
10. volný den u moře v Anakau, relaxace a koupání na krásných písečných plážích (fakultativně lze domluvit šnorchlování či potápění se školenými průvodci)
11. volný den u moře v Anakau
12. přelet z Toliary do hlavního města Antananariva
13. návštěva plazí farmy v Marozevu, přejezd do Andasibe – tropický deštný les, noční výprava za nočními lemury, žábami a chameleony
14. dopoledne návštěva rezervace Analamazaotra (setkání s největším lemurem indrim), odpoledne blízké setkání s krokodýly a dalšími lemury na lemuřím ostrově a krokodýlí farmě
15. přejezd do metropole Madagaskaru Antananarivo, návštěva královského letního sídla v Ambohimanze, která je jedním z 12 posvátných pahorků merinských a kde měl svou základnu nejvýznačnější malgašský král Andrianampoinimerina
16. suvenýry na tržišti Digue, odlet do ČR
17. návrat do Prahy nebo Vídně

Cena zahrnuje:

 • zpáteční letenku na Madagaskar včetně všech tax a poplatků
 • vnitrostátní letenku Toliara–Antananarivo
 • místní dopravu (mikrobus, terénní vůz, loď)
 • 14x ubytování v hotelech či bungalovech se snídaní
 • českého průvodce
 • místní průvodce v rezervacích a NP
 • vstupy do národních parků, rezervací a farem uvedených v programu
 • informační brožurku
 • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • vízum na Madagaskar (vydává se na letišti v Antananarivu a stojí 35 €)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme ubytovaní v hotelích a bungalovech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Vybíráme osvědčené hotely, v odlehlých místech obvykle s rodinnou atmosférou. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

Snídaně zahrnuté v ceně ubytování bývají francouzského stylu (bageta, máslo, džem, káva, čaj, džus, někdy ovoce, různé buchty apod.). Jinak si každý hradí stravování sám (většinou společně navštívíme místní restauraci na oběd či večeři, kterou využijeme ke sdělování zážitků dne a seznámení s dalším programem). Ceny potravin a jídla v restauracích jsou s určitými odchylkami na podobné úrovni jako v České republice.

Náročnost

Program zahrnuje několik pěších výšlapů, nejsou však náročné. Naším cílem nejsou sportovní výkony, ale poznávání místní krajiny a přírody. Počítá se s častými zastávkami na fotografování. Náročnost však někdy může zvýšit horké klima, v tropickém pralese je potřeba počítat s vysokou vlhkostí.

17.listopadu – 3.prosince2023 (17dní) Proč právě Madagaskar? Cestovat po Madagaskaru znamená nevycházet zúdivu. Ne nadarmo se tomuto čtvrtému největšímu ostrovu říká osmý kontinent. Můžete se toulat opuštěnými plážemi, šplhat po horách či prolézat hlubokými kaňony, všude potkáte neobyčejné rostliny aještě neobyčejnější živočichy.Své si tu najde milovník vyprahlého sukulentního buše ivěčně promočeného deštného pralesa. Už samo slovo Madagaskar zní tajemně alákavě. Již více než století láká přírodovědce zcelého světa. Anení divu, vždyť zdejší příroda se po mnoho desítek milionů let vyvíjí zcela izolovaně od okolního světa. Třeba vživočišné říši způsobila nepřítomnost velkých savců nebývalý rozvoj plazů adrobných savců. Naprostou většinu zvířat arostlin vyskytujících se na tomto ostrově nenajdeme nikde jinde na světě. Program zájezdu 1. odlet zPrahy nebo Vídně 2. přílet do Antananariva apřejezd mikrobusem do bývalého lázeňského města Antsirabe 3. Antsirabe– centrum těžby azpracování drahokamů apolodrahokamů (prohlídka manufaktury), centrální pahorkatinou slavakami (typickými erozními rýhami) apřes průsmyk Col deTapias, kde rostou tapie (stromy druhu Uapaca bojeri pojmenované po českém botanikovi Václavu Bojerovi), které poskytují potravu housenkám, zjejichž kokonů se vyrábí „malgašské hedvábí“, zastávka vAmbositře– centrum malgašských řezbářů, možnost nákupu dřevěných výrobků Zafimanirů, kvečeru příjezd do NPRanomafana,noční exkurzeza nejmenšími lemury, bodlíny, spícími ptáky achameleony 4. výlet vNPRanomafana– proslulý národní park zřízený na ochranu tropického deštného lesa (orchideje, stromové kapradiny, bambusy, endemičtí ptáci aplazi, 12druhů lemurů…), hledání vzácných bambusových lemurů (objeveni až v80.letech 20.století), vodopády na řece Namoroně 5. Ambalavao(manufaktura na výrobu malgašského hedvábí, výrobna Antaimorského papíru, který se dodnes připravuje podle prastaré arabské receptury), soukromá rezervaceAnja, zde první setkání slemury kata, příjezd do NPIsalo 6. národní park Isalo– pískovcové pohoří shluboce zařízlými kaňony aendemickou faunou, sukulentní rostliny na skalách asvěží vegetace ve stinných údolích kolem potoků, koupání vpřírodním bazénku, piknik vkaňonu, kde sifaky či jiní lemuři kradou jídlo ze stolů, impozantní vyhlídka zvrcholků skal na planinu Horombe 7. safírová vesničkaIlakakasdrahokamovými lomy,NPZombitse-Vohibasia(ráj především pro ornitology, suchý opadavý les, lemuři, baobaby), arboretumAntsokay, bílý přístavToliara(africká tržnice plná exotického ovoce, tradičních ručně tkaných oděvů lamba) 8. lodí do rybářské vesničkyAnakaosnádhernými bílými plážemi, ubytování umoře, výlet na ostrůvekNosyVe– pláže, korálové útesy, relaxace, koupání, na ostrově je také jediné madagaskarské hnízdiště faetona červenoocasého 9. národní parkTsimanampetsotsa– trnitý buš vjeho nejkrásnější podobě sbaobaby amnoha sukulenty endemickými pro jihozápadní Madagaskar, zásadité jezero Tsimanampetsotsa splameňáky adalším vodním ptactvem, suchozemské želvy, leguáni, bohatá ptačí fauna 10. volný den umoře vAnakau, relaxace akoupánína krásných písečných plážích (fakultativně lze domluvit šnorchlování či potápění se školenými průvodci) 11. volný den umoře vAnakau 12. přelet zToliary do hlavního města Antananariva 13. návštěva plazí farmy vMarozevu, přejezd doAndasibe– tropický deštný les, noční výprava za nočními lemury, žábami achameleony 14. dopoledne návštěva rezervaceAnalamazaotra(setkání snejvětším lemurem indrim), odpoledne blízké setkání skrokodýly adalšími lemury na lemuřím ostrově akrokodýlí farmě 15. přejezd do metropole MadagaskaruAntananarivo, návštěva královského letního sídla vAmbohimanze, která je jedním z12posvátných pahorků merinských akde měl svou základnu nejvýznačnější malgašský král Andrianampoinimerina 16. suvenýry na tržišti Digue, odlet do ČR 17. návrat do Prahy nebo Vídně Cena zahrnuje: zpáteční letenku na Madagaskar včetně všech tax apoplatků vnitrostátní letenku Toliara–Antananarivo místní dopravu (mikrobus, terénní vůz, loď) 14xubytování vhotelech či bungalovech se snídaní českého průvodce místní průvodce vrezervacích aNP vstupy do národních parků, rezervací afarem uvedených vprogramu informační brožurku pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Cena nezahrnuje: vízum na Madagaskar (vydává se na letišti vAntananarivu astojí 35€) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme ubytovaní vhotelích abungalovech ve dvoulůžkových pokojích svlastním příslušenstvím. Vybíráme osvědčené hotely, vodlehlých místech obvykle srodinnou atmosférou.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Snídaně zahrnuté vceně ubytování bývají francouzského stylu (bageta, máslo, džem, káva, čaj, džus, někdy ovoce, různé buchty apod.). Jinak si každý hradí stravování sám (většinou společně navštívíme místní restauraci na oběd či večeři, kterou využijeme ke sdělování zážitků dne aseznámení sdalším programem). Ceny potravin ajídla vrestauracích jsou surčitými odchylkami na podobné úrovni jako vČeské republice. Náročnost Program zahrnuje několik pěších výšlapů, nejsou však náročné. Naším cílem nejsou sportovní výkony, ale poznávání místní krajiny apřírody. Počítá se sčastými zastávkami na fotografování. Náročnost však někdy může zvýšit horké klima, vtropickém pralese je potřeba počítat svysokou vlhkostí.
Nabídka č. 7030934308Zobrazení: 42