Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných.

Zájezd Pobaltí (7030933952)

Zájezd Pobaltí - undefined
Zájezd Pobaltí - undefined
1 z 1
Cena Kup teď
13 280 Kč
Nikdo nezakoupil
Ukončeno čtvrtek 2. 3. 2023, 09:29:16
Žádný sledující
Prodejce
account_circlecamera_alt
3
 • Popis předmětu
 • Náklady na přepravu a platba

19. – 27. srpna 2023 (9 dní)

Proč právě Pobaltí?

Vydejte se s námi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod německou a sovětskou vládou. Všechna tři hlavní města – estonský Tallinn, lotyšská Riga i litevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na Seznamu UNESCO. Najdeme v nich cechovní domy upomínající na hansovní minulost, středověké hradby, luteránské, katolické a pravoslavné katedrály i gotické cihlové stavby. Komu by země Pobaltí nestačily, může nahlédnout i do finské metropole Helsinky. Od měst si odpočineme v národních parcích a na břehu Baltského moře, užasneme nad písečnými dunami na Kurské kose, cihlovou stavbou hradu Trakai a nad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. V Pobaltí také poznáte nejen místní, ale i ruskou kuchyni, na severu možná ochutnáte i maso z losa či soba. Litva, Lotyšsko a Estonsko, země jantaru, mají opravdu co nabídnout.

Program zájezdu

1. 12:30 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
14:30 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
17:30 Olomouc – odjezd z Táborské ulice u vyústění podchodu z hlavního nádraží
19:00 Ostrava – odjezd z parkoviště naproti Domu kultury města Ostrava na ulici 28. října

tranzit přes Polsko do Litvy
2. vodní hrad Trakai, hlavní město Litvy Vilnius (Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové kostely, Muzeum genocidy, synagoga, bohémská a rebelantská čtvrť Užupis), ubytování ve Vilniusu
3. trajektem na poloostrov Kurská kosa, pravé písečné duny na severu Evropy („Baltská Sahara“) – rybářská vesnice Nida, Parnidisova duna se slunečními hodinami, koupačka v Baltu, ubytování v Palanze
4. slavná Hora křížů u Šiauliai – jedinečné poutní místo s desetitisíci křížů, zámek Rundale ruského stavitele Rastrelliho (mj. autor Zimního paláce v Petrohradu), večer příjezd do Tallinnu a ubytování na čtyři noci
5. den v Tallinnu (park Kadriorg s rezidencí cara Petra Velikého, přístav Pirita, kde se v roce 1980 konaly olympijské hry v jachtingu, skanzen Rocca al Mare)
nebo fakultativní výlet 2,5hodinovým trajektem do finského hlavního města Helsinky – baltská námořní pevnost Suomenlinna, Senátní náměstí s luteránskou katedrálou Tuomiokirkko, pravoslavná Uspenská katedrála z časů ruské vlády, Sibeliův památník, Olympijský stadión (dějiště LOH 1952, které proslavily Emila Zátopka), moderní Skalní chrám, tržnice u přístavu, v níž můžete ochutnat sobí maso, ryby a mořské plody, návrat v pozdních večerních hodinách
6. přímořský NP Lahemaa – procházka podél pobřeží s bludnými kameny u Käsmu s možnost vykoupat se v Baltském moři (3 h, 7 km), rašeliniště Viru raba
7. estonská metropole Tallinn – perla Pobaltí (staré město s hradbami a cechovními domy, gotická radnice, hradní vrch Toompea, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, parlament)
8. hlavní město Lotyšska Riga (středověké historické jádro – hanzovní domky, největší katedrála v Pobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…), noční tranzit přes Litvu a Polsko
9. návrat do ČR v odpoledních hodinách, do Prahy v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 6x ubytování v hotelu se snídaní
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • vstupy do památek (celkem cca 95 €)
 • trajekt do Helsinek (příplatek za zpáteční lístek 1 000 Kč, nutno objednat při přihlášení)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme ubytovaní v hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4x v Tallinnu, 1x ve Vilniusu a 1x v Palanze. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

V ceně zájezdu je snídaně, jinak je stravování individuální. Potraviny lze dokupovat v supermarketech. Rozhodně doporučujeme také ochutnávání místní kuchyně v restauracích, které se nachází i v blízkosti hotelů v Tallinnu a Vilniusu. Ceny v Pobaltí se blíží našim cenám, je tedy zbytečné vozit větší zásoby jídla. V Helsinkách jsou ceny výrazně vyšší, strávíte tam ale (v případě zájmu) jen necelý den a lze se tedy předzásobit.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o  estonskélotyšské a litevské kuchyni.

19. – 27.srpna2023 (9dní) Proč právě Pobaltí? Vydejte se snámi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod německou asovětskou vládou. Všechna tři hlavní města– estonský Tallinn, lotyšská Riga ilitevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na Seznamu UNESCO.Najdeme vnich cechovní domy upomínající na hansovní minulost, středověké hradby, luteránské, katolické apravoslavné katedrály igotické cihlové stavby. Komu by země Pobaltí nestačily, může nahlédnout ido finské metropole Helsinky. Od měst si odpočineme vnárodních parcích ana břehu Baltského moře, užasneme nad písečnými dunami na Kurské kose, cihlovou stavbou hradu Trakai anad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. VPobaltí také poznáte nejen místní, ale iruskou kuchyni, na severu možná ochutnáte imaso zlosa či soba. Litva, Lotyšsko aEstonsko, země jantaru, mají opravdu co nabídnout. Program zájezdu 1. 12:30Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 14:30Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 17:30Olomouc– odjezd z Táborské ulice u vyústění podchodu zhlavního nádraží 19:00Ostrava– odjezd z parkoviště naproti Domu kultury města Ostrava na ulici 28. října tranzit přes Polsko do Litvy 2. vodní hradTrakai, hlavní město LitvyVilnius(Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové kostely, Muzeum genocidy, synagoga, bohémská arebelantská čtvrť Užupis), ubytování ve Vilniusu 3. trajektem na poloostrovKurská kosa, pravé písečné duny na severu Evropy („Baltská Sahara“)– rybářská vesniceNida, Parnidisova duna se slunečními hodinami, koupačka vBaltu, ubytování vPalanze 4. slavnáHora křížůuŠiauliai– jedinečné poutní místo sdesetitisíci křížů, zámekRundaleruského stavitele Rastrelliho (mj. autor Zimního paláce vPetrohradu), večer příjezd do Tallinnu aubytování na čtyři noci 5. den vTallinnu (parkKadriorgsrezidencí cara Petra Velikého, přístav Pirita, kde se vroce 1980 konaly olympijské hry vjachtingu, skanzenRocca alMare) nebofakultativní výlet 2,5hodinovým trajektem do finského hlavního městaHelsinky– baltská námořní pevnost Suomenlinna, Senátní náměstí sluteránskou katedrálou Tuomiokirkko, pravoslavná Uspenská katedrála zčasů ruské vlády, Sibeliův památník, Olympijský stadión (dějiště LOH1952, které proslavily Emila Zátopka), moderní Skalní chrám, tržnice upřístavu, vníž můžete ochutnat sobí maso, ryby amořské plody, návrat vpozdních večerních hodinách 6. přímořskýNPLahemaa– procházka podél pobřeží sbludnými kameny uKäsmusmožnost vykoupat se vBaltském moři(3h,7km), rašeliništěViru raba 7. estonská metropoleTallinn– perla Pobaltí (staré město shradbami acechovními domy, gotická radnice, hradní vrch Toompea, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, parlament) 8. hlavní město LotyšskaRiga(středověké historické jádro– hanzovní domky, největší katedrála vPobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…), noční tranzit přes Litvu aPolsko 9. návrat do ČR vodpoledních hodinách, do Prahy vpodvečerních hodinách Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem 6xubytování vhotelu se snídaní průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje vstupy do památek (celkem cca95€) trajekt do Helsinek (příplatek za zpáteční lístek 1000Kč, nutno objednat při přihlášení) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme ubytovaní vhotelech ve dvoulůžkových pokojích svlastním příslušenstvím, 4xvTallinnu, 1xve Vilniusu a1xvPalanze.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Vceně zájezdu je snídaně, jinak je stravování individuální. Potraviny lze dokupovat vsupermarketech. Rozhodně doporučujeme také ochutnávání místní kuchyně vrestauracích, které se nachází ivblízkosti hotelů vTallinnu aVilniusu. Ceny vPobaltí se blíží našim cenám, je tedy zbytečné vozit větší zásoby jídla. VHelsinkách jsou ceny výrazně vyšší, strávíte tam ale (vpřípadě zájmu) jen necelý den alze se tedy předzásobit. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text oestonské,lotyšskéalitevskékuchyni.
Nabídka č. 7030933952Zobrazení: 42
Popis předmětu

19. – 27. srpna 2023 (9 dní)

Proč právě Pobaltí?

Vydejte se s námi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod německou a sovětskou vládou. Všechna tři hlavní města – estonský Tallinn, lotyšská Riga i litevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na Seznamu UNESCO. Najdeme v nich cechovní domy upomínající na hansovní minulost, středověké hradby, luteránské, katolické a pravoslavné katedrály i gotické cihlové stavby. Komu by země Pobaltí nestačily, může nahlédnout i do finské metropole Helsinky. Od měst si odpočineme v národních parcích a na břehu Baltského moře, užasneme nad písečnými dunami na Kurské kose, cihlovou stavbou hradu Trakai a nad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. V Pobaltí také poznáte nejen místní, ale i ruskou kuchyni, na severu možná ochutnáte i maso z losa či soba. Litva, Lotyšsko a Estonsko, země jantaru, mají opravdu co nabídnout.

Program zájezdu

1. 12:30 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
14:30 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
17:30 Olomouc – odjezd z Táborské ulice u vyústění podchodu z hlavního nádraží
19:00 Ostrava – odjezd z parkoviště naproti Domu kultury města Ostrava na ulici 28. října

tranzit přes Polsko do Litvy
2. vodní hrad Trakai, hlavní město Litvy Vilnius (Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové kostely, Muzeum genocidy, synagoga, bohémská a rebelantská čtvrť Užupis), ubytování ve Vilniusu
3. trajektem na poloostrov Kurská kosa, pravé písečné duny na severu Evropy („Baltská Sahara“) – rybářská vesnice Nida, Parnidisova duna se slunečními hodinami, koupačka v Baltu, ubytování v Palanze
4. slavná Hora křížů u Šiauliai – jedinečné poutní místo s desetitisíci křížů, zámek Rundale ruského stavitele Rastrelliho (mj. autor Zimního paláce v Petrohradu), večer příjezd do Tallinnu a ubytování na čtyři noci
5. den v Tallinnu (park Kadriorg s rezidencí cara Petra Velikého, přístav Pirita, kde se v roce 1980 konaly olympijské hry v jachtingu, skanzen Rocca al Mare)
nebo fakultativní výlet 2,5hodinovým trajektem do finského hlavního města Helsinky – baltská námořní pevnost Suomenlinna, Senátní náměstí s luteránskou katedrálou Tuomiokirkko, pravoslavná Uspenská katedrála z časů ruské vlády, Sibeliův památník, Olympijský stadión (dějiště LOH 1952, které proslavily Emila Zátopka), moderní Skalní chrám, tržnice u přístavu, v níž můžete ochutnat sobí maso, ryby a mořské plody, návrat v pozdních večerních hodinách
6. přímořský NP Lahemaa – procházka podél pobřeží s bludnými kameny u Käsmu s možnost vykoupat se v Baltském moři (3 h, 7 km), rašeliniště Viru raba
7. estonská metropole Tallinn – perla Pobaltí (staré město s hradbami a cechovními domy, gotická radnice, hradní vrch Toompea, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, parlament)
8. hlavní město Lotyšska Riga (středověké historické jádro – hanzovní domky, největší katedrála v Pobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…), noční tranzit přes Litvu a Polsko
9. návrat do ČR v odpoledních hodinách, do Prahy v podvečerních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 6x ubytování v hotelu se snídaní
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • vstupy do památek (celkem cca 95 €)
 • trajekt do Helsinek (příplatek za zpáteční lístek 1 000 Kč, nutno objednat při přihlášení)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme ubytovaní v hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, 4x v Tallinnu, 1x ve Vilniusu a 1x v Palanze. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

V ceně zájezdu je snídaně, jinak je stravování individuální. Potraviny lze dokupovat v supermarketech. Rozhodně doporučujeme také ochutnávání místní kuchyně v restauracích, které se nachází i v blízkosti hotelů v Tallinnu a Vilniusu. Ceny v Pobaltí se blíží našim cenám, je tedy zbytečné vozit větší zásoby jídla. V Helsinkách jsou ceny výrazně vyšší, strávíte tam ale (v případě zájmu) jen necelý den a lze se tedy předzásobit.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o  estonskélotyšské a litevské kuchyni.

19. – 27.srpna2023 (9dní) Proč právě Pobaltí? Vydejte se snámi do pobaltských zemí, dříve těžce zkoušených pod německou asovětskou vládou. Všechna tři hlavní města– estonský Tallinn, lotyšská Riga ilitevský Vilnius mají historická jádra zapsaná na Seznamu UNESCO.Najdeme vnich cechovní domy upomínající na hansovní minulost, středověké hradby, luteránské, katolické apravoslavné katedrály igotické cihlové stavby. Komu by země Pobaltí nestačily, může nahlédnout ido finské metropole Helsinky. Od měst si odpočineme vnárodních parcích ana břehu Baltského moře, užasneme nad písečnými dunami na Kurské kose, cihlovou stavbou hradu Trakai anad poutní Horou křížů, která nemá nikde obdoby. VPobaltí také poznáte nejen místní, ale iruskou kuchyni, na severu možná ochutnáte imaso zlosa či soba. Litva, Lotyšsko aEstonsko, země jantaru, mají opravdu co nabídnout. Program zájezdu 1. 12:30Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 14:30Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 17:30Olomouc– odjezd z Táborské ulice u vyústění podchodu zhlavního nádraží 19:00Ostrava– odjezd z parkoviště naproti Domu kultury města Ostrava na ulici 28. října tranzit přes Polsko do Litvy 2. vodní hradTrakai, hlavní město LitvyVilnius(Gediminova věž, klasicistní katedrála, gotické cihlové kostely, Muzeum genocidy, synagoga, bohémská arebelantská čtvrť Užupis), ubytování ve Vilniusu 3. trajektem na poloostrovKurská kosa, pravé písečné duny na severu Evropy („Baltská Sahara“)– rybářská vesniceNida, Parnidisova duna se slunečními hodinami, koupačka vBaltu, ubytování vPalanze 4. slavnáHora křížůuŠiauliai– jedinečné poutní místo sdesetitisíci křížů, zámekRundaleruského stavitele Rastrelliho (mj. autor Zimního paláce vPetrohradu), večer příjezd do Tallinnu aubytování na čtyři noci 5. den vTallinnu (parkKadriorgsrezidencí cara Petra Velikého, přístav Pirita, kde se vroce 1980 konaly olympijské hry vjachtingu, skanzenRocca alMare) nebofakultativní výlet 2,5hodinovým trajektem do finského hlavního městaHelsinky– baltská námořní pevnost Suomenlinna, Senátní náměstí sluteránskou katedrálou Tuomiokirkko, pravoslavná Uspenská katedrála zčasů ruské vlády, Sibeliův památník, Olympijský stadión (dějiště LOH1952, které proslavily Emila Zátopka), moderní Skalní chrám, tržnice upřístavu, vníž můžete ochutnat sobí maso, ryby amořské plody, návrat vpozdních večerních hodinách 6. přímořskýNPLahemaa– procházka podél pobřeží sbludnými kameny uKäsmusmožnost vykoupat se vBaltském moři(3h,7km), rašeliništěViru raba 7. estonská metropoleTallinn– perla Pobaltí (staré město shradbami acechovními domy, gotická radnice, hradní vrch Toompea, pravoslavný chrám Alexandra Něvského, parlament) 8. hlavní město LotyšskaRiga(středověké historické jádro– hanzovní domky, největší katedrála vPobaltí, válečné muzeum, centrální tržnice, Památník svobody…), noční tranzit přes Litvu aPolsko 9. návrat do ČR vodpoledních hodinách, do Prahy vpodvečerních hodinách Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným autobusem 6xubytování vhotelu se snídaní průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje vstupy do památek (celkem cca95€) trajekt do Helsinek (příplatek za zpáteční lístek 1000Kč, nutno objednat při přihlášení) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme ubytovaní vhotelech ve dvoulůžkových pokojích svlastním příslušenstvím, 4xvTallinnu, 1xve Vilniusu a1xvPalanze.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Vceně zájezdu je snídaně, jinak je stravování individuální. Potraviny lze dokupovat vsupermarketech. Rozhodně doporučujeme také ochutnávání místní kuchyně vrestauracích, které se nachází ivblízkosti hotelů vTallinnu aVilniusu. Ceny vPobaltí se blíží našim cenám, je tedy zbytečné vozit větší zásoby jídla. VHelsinkách jsou ceny výrazně vyšší, strávíte tam ale (vpřípadě zájmu) jen necelý den alze se tedy předzásobit. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text oestonské,lotyšskéalitevskékuchyni.
Nabídka č. 7030933952Zobrazení: 42