Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných.

Zájezd Švýcarské ferraty (7030934208)

Zájezd Švýcarské ferraty - undefined
Zájezd Švýcarské ferraty - undefined
1 z 1
Cena Kup teď
10 280 Kč
Nikdo nezakoupil
Ukončeno čtvrtek 2. 3. 2023, 09:32:29
Žádný sledující
Prodejce
account_circlecamera_alt
3
 • Popis předmětu
 • Náklady na přepravu a platba

21. – 30. července 2023 (10 dní)

Proč právě švýcarské ferraty?

Švýcarsko, hornatá alpská země, vyniká svou překrásnou přírodou. Pojeďte si ho užít dobrodružněji a z ptačí perspektivy při zdolávání zajištěných cest. Zájezd je výběrem těch nejkrásnějších ferrat plných zpestření v podobě visutých mostů, lanových žebříků, jeskyní a zajímavých skalních útvarů. Čekají nás výhledy na impozantní alpské čtyřtisícovky včetně ikonického Matterhornu, nejdelší alpský ledovec Aletschgletcher i malebné vinice. V odpočinkových dnech se projdete po břehu Ženevského jezera i podél Rýnských vodopádů, poznáte středověká městečka a výrobnu sýra Emmental. Díky spojení s turistickým zájezdem do Švýcarska si kdykoliv můžete od ferrat odpočinout a zvolit turistický program, případně si udělat volný den.

Vybavení na ferraty

Pro via ferraty (zajištěné cesty) je nutné mít povinné vybavení na ferraty (sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130 cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu s HMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 900 Kč zapůjčíme.

Program zájezdu

1. 19:00 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
21:00 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
23:00 Plzeň – odjezd z parkoviště před budovou ČSAD za Centrálním autobusovým nádražím

tranzit přes Německo
2. příjezd do Švýcarska, staré město Lucern proslavené krytými dřevěnými mosty, průsmyk Furka (2 431 m) – výhled na Rhônský ledovec, z nějž pramení řeka Rhôna, procházka ledovcovou jeskyní, visutý most Goms, čtyři noci ve stejném kempu
3. lanovkou do střediska Fiescheralp, odtud pěší výstup k vrcholu Eggishorn (2 934 m), via ferrata Eggishorn Klettersteig (B/C) – dobrodružná zajištěná cesta (7 h, 700 m) zpestřená několika visutými mosty, s krásnými výhledy na alpské čtyřtisícovky a nejdelší údolní ledovec Evropy Aletschgletscher (UNESCO)
4. Bernské Alpy: výjezd lanovkou z Leukerbadu do sedla Gemmipass (2 314 m), nejdelší švýcarská zajištěná cesta Daubenhorn Klettersteig (D), zároveň jedna z nejkrásnějších a nejobtížnějších, ferrata vede jeskyní i vodopádem a zahrnuje žebříky a menší převisy, v závěru vzdušná E varianta (9,5 h, 950 m); alternativně možnost pěší túry k chatě Lämmerenhütte (2 501 m)
5. vlakem do Zermattu – vesnice na úpatí Matterhornu (4 478 m) a skupiny Monte Rosa, vyhlídková zajištěná cesta Klettersteig Mammut Schweifine (B až D) s několika navzájem kombinovatelnými úseky (7 h, 800 m)
6. kratší via ferrata du Belvédère (C), vzdušná cesta francouzského typu s krásnými výhledy na město Sion a vinice v okolí (4 h, 300 m), procházka od hradu Chillon proslaveného lordem Byronem po promenádě na břehu Ženevského jezera do letoviska Montreux kde prožil část života Freddie Mercury, tři noci ve stejném kempu
7. oblast Jungfrau s panoramatickými výhledy na ledovce, příkré stěny a vrcholky světoznámých hor Eiger, Mönch a Jungfrau; výjezd zubačkou do stanice Kleine Scheidegg (2 061 m), zajištěná cesta Rotstock Klettersteig (B/C) v severní stěně Eigeru (6 h, 500 m); alternativně možnost túry na Männlichen (2 230 m) a krásnou hřebenovkou přes Kleine Scheidegg do Lauterbrunnenu
8. lanovkou ze Stechelbergu do Mürrenu pod horou Allmendhubel (1 932 m), vzdušná sestupová zajištěná cesta Mürreflue Klettersteig (C) s expozicí cca 800 m nad údolím, vede kolem odrazového můstku basejumperů a zahrnuje mj. 100 m dlouhý nepálský most (4 h, 150 m), alternativně možnost túry panoramatickou trasou Mountain View Trail
9. hlavní město konfederace Bern (středověké centrum chráněné UNESCO, medvědí příkop, Münster, hodinová věž, měšťanské domy s podloubími, kašny, parlament, Einsteinovo muzeum), výrobna proslulých sýrů Emmental, nejmohutnější vodopády Evropy Rheinfall
10. návrat do ČR v brzkých ranních hodinách

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 7x ubytování v kempu ve vlastním stanu nebo za příplatek 3 600 Kč na osobu v mobilhomu
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje:

 • zpáteční lístky na lanovky do Fiescheralp, Gemmipass a Mürrenu, zubačku na Kleine Scheidegg a vlak do Zermattu, vstupy do památek a sýrárny – dohromady výdaje cca 150 CHF
 • stravování

Ubytování

Budeme nocovat čtyři noci v kempu v kantonu Valais u vesnice Raron, tři noci v kempu na břehu Thunského jezera nedaleko Interlakenu. Budete potřebovat vlastní stan, karimatku a spacák. Za příplatek je možné ubytování v mobilhomu, což je chatkový apartmán, který má v prvním kempu dvě oddělené 2lůžkové ložnice, v druhém kempu tři oddělené 2lůžkové ložnice, dále vybavenou kuchyň (sporák, lednice, nádobí), sprchu a záchod. Je nutné vzít si vlastní spacák, ručník, toaletní papír a hadr na mytí nádobí. Na konci pobytu v kempu je třeba zanechat mobilhome uklizený. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

Je vaší individuální záležitostí – nezapomeňte si vzít s sebou lehký vařič a potřebné zásoby potravin. Švýcarsko patří k dražším evropským zemím, proto budeme vždy po několika dnech zastavovat na nákupy v supermarketech, kde jsou ceny potravin přijatelné. Doporučujeme také ochutnat místní speciality v restauracích – např. fondue, raclette a rösti. V případě ubytování v mobilhomu je možné vařit v kuchyňce.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o švýcarské kuchyni.

Náročnost

V programu zájezdu je u jednotlivých dnů uvedena délka trasy v hodinách včetně přestávek a celkové stoupání. Tyto údaje jsou myšleny včetně nástup k ferratě a sestupu. Ferraty jsou nejrůznější obtížnosti. Pokud se na některou nebudete cítit nebo si budete chtít od ferrat odpočinout, můžete zvolit alternativní turistický program, případně si udělat volný den. Pro přihlášení není podmínkou mít s ferratami zkušenosti, měli byste však mít slušnou kondici, počítat s tím, že zažijete trochu adrenalinu, a netrpět závratí.

21. – 30.července2023 (10dní) Proč právě švýcarské ferraty? Švýcarsko, hornatá alpská země, vyniká svou překrásnou přírodou.Pojeďte si ho užít dobrodružněji azptačí perspektivy při zdolávání zajištěných cest. Zájezd je výběrem těch nejkrásnějších ferrat plných zpestření vpodobě visutých mostů, lanových žebříků, jeskyní azajímavých skalních útvarů.Čekají nás výhledy na impozantní alpské čtyřtisícovky včetně ikonického Matterhornu, nejdelší alpský ledovec Aletschgletcher imalebné vinice. Vodpočinkových dnech se projdete po břehu Ženevského jezera ipodél Rýnských vodopádů, poznáte středověká městečka avýrobnu sýra Emmental. Díky spojení sturistickým zájezdem do Švýcarskasi kdykoliv můžete od ferrat odpočinout azvolit turistický program, případně si udělat volný den. Vybavení na ferraty Pro via ferraty (zajištěné cesty) je nutné mít povinnévybavení na ferraty(sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu sHMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 900Kč zapůjčíme. Program zájezdu 1. 19:00Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 21:00Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 23:00Plzeň– odjezd zparkoviště předbudovou ČSAD zaCentrálním autobusovým nádražím tranzit přes Německo 2. příjezd do Švýcarska, staré městoLucernproslavené krytými dřevěnými mosty, průsmykFurka(2431m)– výhled na Rhônský ledovec, znějž pramení řeka Rhôna, procházkaledovcovou jeskyní, visutý mostGoms, čtyři noci ve stejném kempu 3. lanovkou do střediska Fiescheralp, odtud pěší výstup kvrcholuEggishorn(2934m), via ferrataEggishorn Klettersteig(B/C)– dobrodružná zajištěná cesta(7h,700m) zpestřená několika visutými mosty, skrásnými výhledy na alpské čtyřtisícovky anejdelší údolní ledovec EvropyAletschgletscher(UNESCO) 4. Bernské Alpy: výjezd lanovkou zLeukerbadu do sedlaGemmipass(2314m), nejdelší švýcarská zajištěná cestaDaubenhorn Klettersteig(D), zároveň jedna znejkrásnějších anejobtížnějších, ferrata vede jeskyní ivodopádem azahrnuje žebříky amenší převisy, vzávěru vzdušná E varianta(9,5h,950m); alternativně možnost pěší túry kchatě Lämmerenhütte (2501m) 5. vlakem doZermattu– vesnice na úpatíMatterhornu(4478m) askupiny Monte Rosa, vyhlídková zajištěná cestaKlettersteig Mammut Schweifine(BažD) sněkolika navzájem kombinovatelnými úseky(7h,800m) 6. kratšívia ferrata duBelvédère(C), vzdušná cesta francouzského typu skrásnými výhledy na městoSionavinice vokolí(4h,300m), procházka od hraduChillonproslaveného lordem Byronem po promenádě na břehuŽenevského jezerado letoviskaMontreuxkde prožil část života Freddie Mercury, tři noci ve stejném kempu 7. oblast Jungfrauspanoramatickými výhledy na ledovce, příkré stěny avrcholky světoznámých hor Eiger, Mönch aJungfrau; výjezd zubačkou do stanice Kleine Scheidegg(2061m), zajištěná cestaRotstock Klettersteig(B/C) vseverní stěně Eigeru(6h,500m); alternativně možnost túry na Männlichen (2230m) akrásnou hřebenovkou přes Kleine Scheidegg do Lauterbrunnenu 8. lanovkou ze Stechelbergu do Mürrenu pod horou Allmendhubel (1932m), vzdušná sestupová zajištěná cestaMürreflue Klettersteig(C) sexpozicí cca 800m nad údolím, vede kolem odrazového můstku basejumperů azahrnuje mj. 100m dlouhý nepálský most(4h,150m), alternativně možnost túry panoramatickou trasou Mountain View Trail 9. hlavní město konfederaceBern(středověké centrum chráněné UNESCO, medvědí příkop, Münster, hodinová věž, měšťanské domy spodloubími, kašny, parlament, Einsteinovo muzeum), výrobna proslulýchsýrů Emmental, nejmohutnější vodopády EvropyRheinfall 10. návrat do ČR vbrzkých ranních hodinách Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem 7xubytování vkempu ve vlastním stanuneboza příplatek 3600Kč na osobu vmobilhomu průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje: zpáteční lístky na lanovky do Fiescheralp, Gemmipass aMürrenu, zubačku na Kleine Scheidegg avlak do Zermattu, vstupy do památek asýrárny– dohromady výdaje cca150CHF stravování Ubytování Budeme nocovat čtyři noci vkempu vkantonu Valais uvesnice Raron, tři noci vkempu na břehu Thunského jezera nedaleko Interlakenu. Budete potřebovat vlastní stan, karimatku aspacák. Za příplatek je možné ubytování vmobilhomu, což je chatkový apartmán, který má vprvním kempu dvě oddělené 2lůžkové ložnice, vdruhém kempu tři oddělené 2lůžkové ložnice, dále vybavenou kuchyň (sporák, lednice, nádobí), sprchu azáchod. Je nutné vzít si vlastní spacák, ručník, toaletní papír ahadr na mytí nádobí. Na konci pobytu vkempu je třeba zanechat mobilhome uklizený.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Je vaší individuální záležitostí– nezapomeňte si vzít ssebou lehký vařič apotřebné zásoby potravin. Švýcarsko patří kdražším evropským zemím, proto budeme vždy po několika dnech zastavovat na nákupy vsupermarketech, kde jsou ceny potravin přijatelné. Doporučujeme také ochutnat místní speciality vrestauracích– např. fondue, raclette arösti. Vpřípadě ubytování vmobilhomu je možné vařit vkuchyňce. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text ošvýcarské kuchyni. Náročnost Vprogramu zájezdu je ujednotlivých dnů uvedena délka trasy vhodinách včetně přestávek acelkové stoupání. Tyto údaje jsou myšleny včetně nástup kferratě asestupu. Ferraty jsou nejrůznější obtížnosti. Pokud se na některou nebudete cítit nebo si budete chtít od ferrat odpočinout, můžete zvolit alternativní turistický program, případně si udělat volný den. Pro přihlášení není podmínkou mít sferratami zkušenosti, měli byste však mít slušnou kondici, počítat stím, že zažijete trochu adrenalinu, anetrpět závratí.
Nabídka č. 7030934208Zobrazení: 20
Popis předmětu

21. – 30. července 2023 (10 dní)

Proč právě švýcarské ferraty?

Švýcarsko, hornatá alpská země, vyniká svou překrásnou přírodou. Pojeďte si ho užít dobrodružněji a z ptačí perspektivy při zdolávání zajištěných cest. Zájezd je výběrem těch nejkrásnějších ferrat plných zpestření v podobě visutých mostů, lanových žebříků, jeskyní a zajímavých skalních útvarů. Čekají nás výhledy na impozantní alpské čtyřtisícovky včetně ikonického Matterhornu, nejdelší alpský ledovec Aletschgletcher i malebné vinice. V odpočinkových dnech se projdete po břehu Ženevského jezera i podél Rýnských vodopádů, poznáte středověká městečka a výrobnu sýra Emmental. Díky spojení s turistickým zájezdem do Švýcarska si kdykoliv můžete od ferrat odpočinout a zvolit turistický program, případně si udělat volný den.

Vybavení na ferraty

Pro via ferraty (zajištěné cesty) je nutné mít povinné vybavení na ferraty (sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130 cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu s HMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 900 Kč zapůjčíme.

Program zájezdu

1. 19:00 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
21:00 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
23:00 Plzeň – odjezd z parkoviště před budovou ČSAD za Centrálním autobusovým nádražím

tranzit přes Německo
2. příjezd do Švýcarska, staré město Lucern proslavené krytými dřevěnými mosty, průsmyk Furka (2 431 m) – výhled na Rhônský ledovec, z nějž pramení řeka Rhôna, procházka ledovcovou jeskyní, visutý most Goms, čtyři noci ve stejném kempu
3. lanovkou do střediska Fiescheralp, odtud pěší výstup k vrcholu Eggishorn (2 934 m), via ferrata Eggishorn Klettersteig (B/C) – dobrodružná zajištěná cesta (7 h, 700 m) zpestřená několika visutými mosty, s krásnými výhledy na alpské čtyřtisícovky a nejdelší údolní ledovec Evropy Aletschgletscher (UNESCO)
4. Bernské Alpy: výjezd lanovkou z Leukerbadu do sedla Gemmipass (2 314 m), nejdelší švýcarská zajištěná cesta Daubenhorn Klettersteig (D), zároveň jedna z nejkrásnějších a nejobtížnějších, ferrata vede jeskyní i vodopádem a zahrnuje žebříky a menší převisy, v závěru vzdušná E varianta (9,5 h, 950 m); alternativně možnost pěší túry k chatě Lämmerenhütte (2 501 m)
5. vlakem do Zermattu – vesnice na úpatí Matterhornu (4 478 m) a skupiny Monte Rosa, vyhlídková zajištěná cesta Klettersteig Mammut Schweifine (B až D) s několika navzájem kombinovatelnými úseky (7 h, 800 m)
6. kratší via ferrata du Belvédère (C), vzdušná cesta francouzského typu s krásnými výhledy na město Sion a vinice v okolí (4 h, 300 m), procházka od hradu Chillon proslaveného lordem Byronem po promenádě na břehu Ženevského jezera do letoviska Montreux kde prožil část života Freddie Mercury, tři noci ve stejném kempu
7. oblast Jungfrau s panoramatickými výhledy na ledovce, příkré stěny a vrcholky světoznámých hor Eiger, Mönch a Jungfrau; výjezd zubačkou do stanice Kleine Scheidegg (2 061 m), zajištěná cesta Rotstock Klettersteig (B/C) v severní stěně Eigeru (6 h, 500 m); alternativně možnost túry na Männlichen (2 230 m) a krásnou hřebenovkou přes Kleine Scheidegg do Lauterbrunnenu
8. lanovkou ze Stechelbergu do Mürrenu pod horou Allmendhubel (1 932 m), vzdušná sestupová zajištěná cesta Mürreflue Klettersteig (C) s expozicí cca 800 m nad údolím, vede kolem odrazového můstku basejumperů a zahrnuje mj. 100 m dlouhý nepálský most (4 h, 150 m), alternativně možnost túry panoramatickou trasou Mountain View Trail
9. hlavní město konfederace Bern (středověké centrum chráněné UNESCO, medvědí příkop, Münster, hodinová věž, měšťanské domy s podloubími, kašny, parlament, Einsteinovo muzeum), výrobna proslulých sýrů Emmental, nejmohutnější vodopády Evropy Rheinfall
10. návrat do ČR v brzkých ranních hodinách

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 7x ubytování v kempu ve vlastním stanu nebo za příplatek 3 600 Kč na osobu v mobilhomu
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje:

 • zpáteční lístky na lanovky do Fiescheralp, Gemmipass a Mürrenu, zubačku na Kleine Scheidegg a vlak do Zermattu, vstupy do památek a sýrárny – dohromady výdaje cca 150 CHF
 • stravování

Ubytování

Budeme nocovat čtyři noci v kempu v kantonu Valais u vesnice Raron, tři noci v kempu na břehu Thunského jezera nedaleko Interlakenu. Budete potřebovat vlastní stan, karimatku a spacák. Za příplatek je možné ubytování v mobilhomu, což je chatkový apartmán, který má v prvním kempu dvě oddělené 2lůžkové ložnice, v druhém kempu tři oddělené 2lůžkové ložnice, dále vybavenou kuchyň (sporák, lednice, nádobí), sprchu a záchod. Je nutné vzít si vlastní spacák, ručník, toaletní papír a hadr na mytí nádobí. Na konci pobytu v kempu je třeba zanechat mobilhome uklizený. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

Je vaší individuální záležitostí – nezapomeňte si vzít s sebou lehký vařič a potřebné zásoby potravin. Švýcarsko patří k dražším evropským zemím, proto budeme vždy po několika dnech zastavovat na nákupy v supermarketech, kde jsou ceny potravin přijatelné. Doporučujeme také ochutnat místní speciality v restauracích – např. fondue, raclette a rösti. V případě ubytování v mobilhomu je možné vařit v kuchyňce.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o švýcarské kuchyni.

Náročnost

V programu zájezdu je u jednotlivých dnů uvedena délka trasy v hodinách včetně přestávek a celkové stoupání. Tyto údaje jsou myšleny včetně nástup k ferratě a sestupu. Ferraty jsou nejrůznější obtížnosti. Pokud se na některou nebudete cítit nebo si budete chtít od ferrat odpočinout, můžete zvolit alternativní turistický program, případně si udělat volný den. Pro přihlášení není podmínkou mít s ferratami zkušenosti, měli byste však mít slušnou kondici, počítat s tím, že zažijete trochu adrenalinu, a netrpět závratí.

21. – 30.července2023 (10dní) Proč právě švýcarské ferraty? Švýcarsko, hornatá alpská země, vyniká svou překrásnou přírodou.Pojeďte si ho užít dobrodružněji azptačí perspektivy při zdolávání zajištěných cest. Zájezd je výběrem těch nejkrásnějších ferrat plných zpestření vpodobě visutých mostů, lanových žebříků, jeskyní azajímavých skalních útvarů.Čekají nás výhledy na impozantní alpské čtyřtisícovky včetně ikonického Matterhornu, nejdelší alpský ledovec Aletschgletcher imalebné vinice. Vodpočinkových dnech se projdete po břehu Ženevského jezera ipodél Rýnských vodopádů, poznáte středověká městečka avýrobnu sýra Emmental. Díky spojení sturistickým zájezdem do Švýcarskasi kdykoliv můžete od ferrat odpočinout azvolit turistický program, případně si udělat volný den. Vybavení na ferraty Pro via ferraty (zajištěné cesty) je nutné mít povinnévybavení na ferraty(sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu sHMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 900Kč zapůjčíme. Program zájezdu 1. 19:00Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 21:00Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 23:00Plzeň– odjezd zparkoviště předbudovou ČSAD zaCentrálním autobusovým nádražím tranzit přes Německo 2. příjezd do Švýcarska, staré městoLucernproslavené krytými dřevěnými mosty, průsmykFurka(2431m)– výhled na Rhônský ledovec, znějž pramení řeka Rhôna, procházkaledovcovou jeskyní, visutý mostGoms, čtyři noci ve stejném kempu 3. lanovkou do střediska Fiescheralp, odtud pěší výstup kvrcholuEggishorn(2934m), via ferrataEggishorn Klettersteig(B/C)– dobrodružná zajištěná cesta(7h,700m) zpestřená několika visutými mosty, skrásnými výhledy na alpské čtyřtisícovky anejdelší údolní ledovec EvropyAletschgletscher(UNESCO) 4. Bernské Alpy: výjezd lanovkou zLeukerbadu do sedlaGemmipass(2314m), nejdelší švýcarská zajištěná cestaDaubenhorn Klettersteig(D), zároveň jedna znejkrásnějších anejobtížnějších, ferrata vede jeskyní ivodopádem azahrnuje žebříky amenší převisy, vzávěru vzdušná E varianta(9,5h,950m); alternativně možnost pěší túry kchatě Lämmerenhütte (2501m) 5. vlakem doZermattu– vesnice na úpatíMatterhornu(4478m) askupiny Monte Rosa, vyhlídková zajištěná cestaKlettersteig Mammut Schweifine(BažD) sněkolika navzájem kombinovatelnými úseky(7h,800m) 6. kratšívia ferrata duBelvédère(C), vzdušná cesta francouzského typu skrásnými výhledy na městoSionavinice vokolí(4h,300m), procházka od hraduChillonproslaveného lordem Byronem po promenádě na břehuŽenevského jezerado letoviskaMontreuxkde prožil část života Freddie Mercury, tři noci ve stejném kempu 7. oblast Jungfrauspanoramatickými výhledy na ledovce, příkré stěny avrcholky světoznámých hor Eiger, Mönch aJungfrau; výjezd zubačkou do stanice Kleine Scheidegg(2061m), zajištěná cestaRotstock Klettersteig(B/C) vseverní stěně Eigeru(6h,500m); alternativně možnost túry na Männlichen (2230m) akrásnou hřebenovkou přes Kleine Scheidegg do Lauterbrunnenu 8. lanovkou ze Stechelbergu do Mürrenu pod horou Allmendhubel (1932m), vzdušná sestupová zajištěná cestaMürreflue Klettersteig(C) sexpozicí cca 800m nad údolím, vede kolem odrazového můstku basejumperů azahrnuje mj. 100m dlouhý nepálský most(4h,150m), alternativně možnost túry panoramatickou trasou Mountain View Trail 9. hlavní město konfederaceBern(středověké centrum chráněné UNESCO, medvědí příkop, Münster, hodinová věž, měšťanské domy spodloubími, kašny, parlament, Einsteinovo muzeum), výrobna proslulýchsýrů Emmental, nejmohutnější vodopády EvropyRheinfall 10. návrat do ČR vbrzkých ranních hodinách Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem 7xubytování vkempu ve vlastním stanuneboza příplatek 3600Kč na osobu vmobilhomu průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje: zpáteční lístky na lanovky do Fiescheralp, Gemmipass aMürrenu, zubačku na Kleine Scheidegg avlak do Zermattu, vstupy do památek asýrárny– dohromady výdaje cca150CHF stravování Ubytování Budeme nocovat čtyři noci vkempu vkantonu Valais uvesnice Raron, tři noci vkempu na břehu Thunského jezera nedaleko Interlakenu. Budete potřebovat vlastní stan, karimatku aspacák. Za příplatek je možné ubytování vmobilhomu, což je chatkový apartmán, který má vprvním kempu dvě oddělené 2lůžkové ložnice, vdruhém kempu tři oddělené 2lůžkové ložnice, dále vybavenou kuchyň (sporák, lednice, nádobí), sprchu azáchod. Je nutné vzít si vlastní spacák, ručník, toaletní papír ahadr na mytí nádobí. Na konci pobytu vkempu je třeba zanechat mobilhome uklizený.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Je vaší individuální záležitostí– nezapomeňte si vzít ssebou lehký vařič apotřebné zásoby potravin. Švýcarsko patří kdražším evropským zemím, proto budeme vždy po několika dnech zastavovat na nákupy vsupermarketech, kde jsou ceny potravin přijatelné. Doporučujeme také ochutnat místní speciality vrestauracích– např. fondue, raclette arösti. Vpřípadě ubytování vmobilhomu je možné vařit vkuchyňce. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text ošvýcarské kuchyni. Náročnost Vprogramu zájezdu je ujednotlivých dnů uvedena délka trasy vhodinách včetně přestávek acelkové stoupání. Tyto údaje jsou myšleny včetně nástup kferratě asestupu. Ferraty jsou nejrůznější obtížnosti. Pokud se na některou nebudete cítit nebo si budete chtít od ferrat odpočinout, můžete zvolit alternativní turistický program, případně si udělat volný den. Pro přihlášení není podmínkou mít sferratami zkušenosti, měli byste však mít slušnou kondici, počítat stím, že zažijete trochu adrenalinu, anetrpět závratí.
Nabídka č. 7030934208Zobrazení: 20