Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných.

Zájezd Tenerife (7030934401)

Zájezd Tenerife - undefined
Zájezd Tenerife - undefined
1 z 1
Cena Kup teď
27 780 Kč
Nikdo nezakoupil
Ukončeno čtvrtek 2. 3. 2023, 09:37:04
Žádný sledující
Prodejce
account_circlecamera_alt
3
 • Popis předmětu
 • Náklady na přepravu a platba

20. – 27. října 2023 (8 dní)

Proč právě Tenerife?

Ostrov Tenerife zdaleka není jen plážovou destinací. Milovníkům turistiky nabízí pestrou směsici přírodních krás, která zahrnuje nejvyšší horu Španělska – majestátní sopku Pico del Teide, barevná skalní města s roztodivnými útvary, lávová pole, sopečnou poušť plnou kaktusů, lesy s porosty borovice kanárské, ale také mlžné vavřínové a vřesovcové pralesy na východním výběžku ostrova. Na pobřeží uvidíme 500 m vysoké skalní útesy, jedinečnou soutěsku Masca a pláže s černým sopečným i žlutým saharským pískem. Poznáme místní floru včetně zvláštních endemitů jako dračinec dračí, pryšec kanárský či hadinec teidský, ale také svébytnou kulturu pohostinných ostrovanů a samozřejmě ochutnáme dobroty kanárské kuchyně.

Program zájezdu

1. odlet na Kanárské ostrovy, ubytování v Puerto de la Cruz (7 nocí na stejném místě)
2. túra v oblasti vrcholů Chinyero a Montaña Negra přes černý sopečný popel, uzavřené levady a lávové pole (4 h, 10 km, 350 m), sjezd do letoviska Los Gigantes – pohled na monumentální 500 m vysoké čedičové útesy Los Gigantes, koupání na pláži s černým sopečným pískem nebo pro zájemce lodní výlet za kulohlavci a delfíny
3. výjezd do obrovské kaldery Las Cañadas v národním parku Teide (UNESCO), pěší výstup na dominantní vrchol Guajara (2 718 m) s nádherným výhledem na Pico del Teide, přechod do oblasti bizarních pemzových skalních útvarů Paisaje Lunar neboli „měsíční krajiny“ (9 h, 18 km, 650 m)
4. volný den v letovisku Puerto de la Cruz – tradiční kanárské domy, starý přístav, palmová náměstí, rybářské kostely, botanická zahrada, vulkanická pláž Playa Jardín, případně možnost návštěvy zoologicko-botanického parku Loro Parque
5. výjezd lanovkou pod vrchol nejvyšší hory Španělska, sopky Pico del Teide (3 718 m) – nadoblačné výhledy na Tenerife i okolní ostrovy, sestup přes obří lávová vejce Huevos del Teide a vrchol Montaña Blanca (2 750 m), jehož světlá barva kontrastuje s černými lávovými proudy (6 h, 10 km, 150 m, 1 350 m), skalní útvary Roques de García v kamenné poušti
6. nejzápadnější cíp Tenerife – maják Punta de Teno se skalnatými útesy a přírodním bazénem, malebná horská vesnice Masca s úžasnou polohou nad stejnojmennou soutěskou Masca v pohoří Teno, vinařské městečko Icod de los Vinos se 700 let starým stromem Drago milenario (dračinec dračí) a tropickou zahradou Mariposario s 800 motýli
7. divoké pohoří Anaga s mlžnými vavřínovými lesy – výšlap z odlehlé vesnice Chamorga pralesem na vyhlídku Cabezo del Tejo (2,5 h, 4 km, 450 m), koupání na nejznámější pláži Tenerife Las Teresitas se světlým saharským pískem (jako jediná na ostrově není pokrytá černým sopečným pískem)
8. pyramidy v Güímaru zkoumané norským badatelem Thorem Heyerdalem, odlet z Tenerife a návrat do ČR

Poznámka

Výjezd lanovkou pod vrchol Pico del Teide je možný bez omezení. Pro následný krátký pěší výstup na samotný vrchol je nutné povolení, které je zdarma, ale kapacita je omezena. Doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve.

Cena zahrnuje

 • letenku včetně všech letištních tax a poplatků
 • dopravu pronajatým mikrobusem
 • 7x ubytování v hotelu se snídaní
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • lanovku na Teide, vstupy do památek a zahrad, místní dopravu k majáku Teno (dohromady cca 65 €)
 • fakultativní lodní výlet za kulohlavci (cca 24 €)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme nocovat po celou dobu v hotelu ve městě Puerto de la Cruz ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Na hotelu je k dispozici wifi. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

V ceně zájezdu je snídaně, jinak probíhá stravování individuálně. V pěším dosahu ubytování se nachází obchody i restaurace, takže nebude problém dokoupit potraviny nebo si zajít na večeři. Ceny jsou mírně vyšší než u nás, přesto relativně přijatelné. Na každém pokoji je malá kuchyňka (sporák, nádobí, lednička, mikrovlnka), je zde tedy i možnost vaření.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o španělské kuchyni.

Náročnost

Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte z údajů v programu zájezdu (délka v hodinách včetně přestávek, délka v km, celkové stoupání). Většinou se jedná o středně náročné túry. Kdykoliv je možné program vynechat a udělat si volný den.

20. – 27.října2023 (8dní) Proč právě Tenerife? Ostrov Tenerife zdaleka není jen plážovou destinací. Milovníkům turistiky nabízí pestrou směsici přírodních krás, která zahrnuje nejvyšší horu Španělska– majestátní sopku Pico del Teide, barevná skalní města sroztodivnými útvary, lávová pole, sopečnou poušť plnou kaktusů, lesy sporosty borovice kanárské, ale také mlžné vavřínové avřesovcové pralesy na východním výběžku ostrova.Na pobřeží uvidíme 500m vysoké skalní útesy, jedinečnou soutěsku Masca apláže sčerným sopečným ižlutým saharským pískem. Poznáme místní floru včetně zvláštních endemitů jako dračinec dračí, pryšec kanárský či hadinec teidský, ale také svébytnou kulturu pohostinných ostrovanů asamozřejmě ochutnáme dobroty kanárské kuchyně. Program zájezdu 1. odlet na Kanárské ostrovy, ubytování vPuerto de la Cruz (7nocí na stejném místě) 2. túra voblasti vrcholů Chinyero aMontaña Negra přes černý sopečný popel, uzavřené levady alávové pole(4h,10km,350m), sjezd do letoviska Los Gigantes– pohled na monumentální 500mvysoké čedičové útesyLos Gigantes, koupání na pláži sčerným sopečným pískem nebo pro zájemcelodní výlet za kulohlavciadelfíny 3. výjezd do obrovskékaldery LasCañadasvnárodním parku Teide(UNESCO), pěší výstup na dominantní vrcholGuajara(2718m) snádherným výhledem na Pico del Teide, přechod do oblasti bizarních pemzových skalních útvarůPaisaje Lunarneboli „měsíční krajiny“(9h,18km,650m) 4. volný den vletoviskuPuerto de la Cruz– tradiční kanárské domy, starý přístav, palmová náměstí, rybářské kostely, botanická zahrada, vulkanická pláž Playa Jardín, případně možnost návštěvy zoologicko-botanického parku Loro Parque 5. výjezd lanovkou pod vrchol nejvyšší hory Španělska, sopkyPico del Teide(3718m)– nadoblačné výhledy na Tenerife iokolní ostrovy, sestup přes obří lávová vejceHuevos del TeideavrcholMontaña Blanca(2750m), jehož světlá barva kontrastuje sčernými lávovými proudy(6h,10km,150m,1350m), skalní útvaryRoques de Garcíavkamenné poušti 6. nejzápadnější cíp Tenerife– majákPunta de Tenose skalnatými útesy apřírodním bazénem, malebná horská vesniceMascasúžasnou polohou nad stejnojmennousoutěskou Mascavpohoří Teno, vinařské městečkoIcod de los Vinosse 700let starým stromem Drago milenario (dračinec dračí) atropickou zahradou Mariposario s800 motýli 7. divoké pohoříAnagasmlžnými vavřínovými lesy– výšlap zodlehlé vesnice Chamorga pralesem na vyhlídkuCabezo del Tejo(2,5h,4km,450m), koupání na nejznámější pláži TenerifeLas Teresitasse světlým saharským pískem (jako jediná na ostrově není pokrytá černým sopečným pískem) 8. pyramidy vGüímaruzkoumané norským badatelem Thorem Heyerdalem, odlet zTenerife anávrat do ČR Poznámka Výjezd lanovkou pod vrchol Pico del Teide je možný bez omezení. Pro následný krátký pěší výstup na samotný vrchol je nutné povolení, které je zdarma, ale kapacita je omezena. Doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve. Cena zahrnuje letenku včetně všech letištních tax apoplatků dopravu pronajatým mikrobusem 7x ubytování vhotelu se snídaní průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje lanovku na Teide, vstupy do památek azahrad, místní dopravu k majáku Teno (dohromady cca65€) fakultativní lodní výlet za kulohlavci (cca24€) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme nocovat po celou dobu vhotelu ve městě Puerto de la Cruz ve dvoulůžkových pokojích svlastnímpříslušenstvím. Na hotelu je kdispozici wifi.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Vceně zájezdu je snídaně, jinak probíhá stravování individuálně. Vpěším dosahu ubytování se nachází obchody irestaurace, takže nebude problém dokoupit potraviny nebo si zajít na večeři. Ceny jsou mírně vyšší než unás, přesto relativně přijatelné. Na každém pokoji je malá kuchyňka (sporák, nádobí, lednička, mikrovlnka), je zde tedy imožnost vaření. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text ošpanělské kuchyni. Náročnost Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte zúdajů vprogramu zájezdu (délka vhodinách včetně přestávek, délka vkm, celkové stoupání). Většinou se jedná ostředně náročné túry. Kdykoliv je možné program vynechat audělat si volný den.
Nabídka č. 7030934401Zobrazení: 38
Popis předmětu

20. – 27. října 2023 (8 dní)

Proč právě Tenerife?

Ostrov Tenerife zdaleka není jen plážovou destinací. Milovníkům turistiky nabízí pestrou směsici přírodních krás, která zahrnuje nejvyšší horu Španělska – majestátní sopku Pico del Teide, barevná skalní města s roztodivnými útvary, lávová pole, sopečnou poušť plnou kaktusů, lesy s porosty borovice kanárské, ale také mlžné vavřínové a vřesovcové pralesy na východním výběžku ostrova. Na pobřeží uvidíme 500 m vysoké skalní útesy, jedinečnou soutěsku Masca a pláže s černým sopečným i žlutým saharským pískem. Poznáme místní floru včetně zvláštních endemitů jako dračinec dračí, pryšec kanárský či hadinec teidský, ale také svébytnou kulturu pohostinných ostrovanů a samozřejmě ochutnáme dobroty kanárské kuchyně.

Program zájezdu

1. odlet na Kanárské ostrovy, ubytování v Puerto de la Cruz (7 nocí na stejném místě)
2. túra v oblasti vrcholů Chinyero a Montaña Negra přes černý sopečný popel, uzavřené levady a lávové pole (4 h, 10 km, 350 m), sjezd do letoviska Los Gigantes – pohled na monumentální 500 m vysoké čedičové útesy Los Gigantes, koupání na pláži s černým sopečným pískem nebo pro zájemce lodní výlet za kulohlavci a delfíny
3. výjezd do obrovské kaldery Las Cañadas v národním parku Teide (UNESCO), pěší výstup na dominantní vrchol Guajara (2 718 m) s nádherným výhledem na Pico del Teide, přechod do oblasti bizarních pemzových skalních útvarů Paisaje Lunar neboli „měsíční krajiny“ (9 h, 18 km, 650 m)
4. volný den v letovisku Puerto de la Cruz – tradiční kanárské domy, starý přístav, palmová náměstí, rybářské kostely, botanická zahrada, vulkanická pláž Playa Jardín, případně možnost návštěvy zoologicko-botanického parku Loro Parque
5. výjezd lanovkou pod vrchol nejvyšší hory Španělska, sopky Pico del Teide (3 718 m) – nadoblačné výhledy na Tenerife i okolní ostrovy, sestup přes obří lávová vejce Huevos del Teide a vrchol Montaña Blanca (2 750 m), jehož světlá barva kontrastuje s černými lávovými proudy (6 h, 10 km, 150 m, 1 350 m), skalní útvary Roques de García v kamenné poušti
6. nejzápadnější cíp Tenerife – maják Punta de Teno se skalnatými útesy a přírodním bazénem, malebná horská vesnice Masca s úžasnou polohou nad stejnojmennou soutěskou Masca v pohoří Teno, vinařské městečko Icod de los Vinos se 700 let starým stromem Drago milenario (dračinec dračí) a tropickou zahradou Mariposario s 800 motýli
7. divoké pohoří Anaga s mlžnými vavřínovými lesy – výšlap z odlehlé vesnice Chamorga pralesem na vyhlídku Cabezo del Tejo (2,5 h, 4 km, 450 m), koupání na nejznámější pláži Tenerife Las Teresitas se světlým saharským pískem (jako jediná na ostrově není pokrytá černým sopečným pískem)
8. pyramidy v Güímaru zkoumané norským badatelem Thorem Heyerdalem, odlet z Tenerife a návrat do ČR

Poznámka

Výjezd lanovkou pod vrchol Pico del Teide je možný bez omezení. Pro následný krátký pěší výstup na samotný vrchol je nutné povolení, které je zdarma, ale kapacita je omezena. Doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve.

Cena zahrnuje

 • letenku včetně všech letištních tax a poplatků
 • dopravu pronajatým mikrobusem
 • 7x ubytování v hotelu se snídaní
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • lanovku na Teide, vstupy do památek a zahrad, místní dopravu k majáku Teno (dohromady cca 65 €)
 • fakultativní lodní výlet za kulohlavci (cca 24 €)
 • stravování mimo uvedené snídaně

Ubytování

Budeme nocovat po celou dobu v hotelu ve městě Puerto de la Cruz ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Na hotelu je k dispozici wifi. Singl cestovatelé nic nedoplácejí (jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví).

Stravování

V ceně zájezdu je snídaně, jinak probíhá stravování individuálně. V pěším dosahu ubytování se nachází obchody i restaurace, takže nebude problém dokoupit potraviny nebo si zajít na večeři. Ceny jsou mírně vyšší než u nás, přesto relativně přijatelné. Na každém pokoji je malá kuchyňka (sporák, nádobí, lednička, mikrovlnka), je zde tedy i možnost vaření.

Chcete-li vědět víc, přečtěte si text o španělské kuchyni.

Náročnost

Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte z údajů v programu zájezdu (délka v hodinách včetně přestávek, délka v km, celkové stoupání). Většinou se jedná o středně náročné túry. Kdykoliv je možné program vynechat a udělat si volný den.

20. – 27.října2023 (8dní) Proč právě Tenerife? Ostrov Tenerife zdaleka není jen plážovou destinací. Milovníkům turistiky nabízí pestrou směsici přírodních krás, která zahrnuje nejvyšší horu Španělska– majestátní sopku Pico del Teide, barevná skalní města sroztodivnými útvary, lávová pole, sopečnou poušť plnou kaktusů, lesy sporosty borovice kanárské, ale také mlžné vavřínové avřesovcové pralesy na východním výběžku ostrova.Na pobřeží uvidíme 500m vysoké skalní útesy, jedinečnou soutěsku Masca apláže sčerným sopečným ižlutým saharským pískem. Poznáme místní floru včetně zvláštních endemitů jako dračinec dračí, pryšec kanárský či hadinec teidský, ale také svébytnou kulturu pohostinných ostrovanů asamozřejmě ochutnáme dobroty kanárské kuchyně. Program zájezdu 1. odlet na Kanárské ostrovy, ubytování vPuerto de la Cruz (7nocí na stejném místě) 2. túra voblasti vrcholů Chinyero aMontaña Negra přes černý sopečný popel, uzavřené levady alávové pole(4h,10km,350m), sjezd do letoviska Los Gigantes– pohled na monumentální 500mvysoké čedičové útesyLos Gigantes, koupání na pláži sčerným sopečným pískem nebo pro zájemcelodní výlet za kulohlavciadelfíny 3. výjezd do obrovskékaldery LasCañadasvnárodním parku Teide(UNESCO), pěší výstup na dominantní vrcholGuajara(2718m) snádherným výhledem na Pico del Teide, přechod do oblasti bizarních pemzových skalních útvarůPaisaje Lunarneboli „měsíční krajiny“(9h,18km,650m) 4. volný den vletoviskuPuerto de la Cruz– tradiční kanárské domy, starý přístav, palmová náměstí, rybářské kostely, botanická zahrada, vulkanická pláž Playa Jardín, případně možnost návštěvy zoologicko-botanického parku Loro Parque 5. výjezd lanovkou pod vrchol nejvyšší hory Španělska, sopkyPico del Teide(3718m)– nadoblačné výhledy na Tenerife iokolní ostrovy, sestup přes obří lávová vejceHuevos del TeideavrcholMontaña Blanca(2750m), jehož světlá barva kontrastuje sčernými lávovými proudy(6h,10km,150m,1350m), skalní útvaryRoques de Garcíavkamenné poušti 6. nejzápadnější cíp Tenerife– majákPunta de Tenose skalnatými útesy apřírodním bazénem, malebná horská vesniceMascasúžasnou polohou nad stejnojmennousoutěskou Mascavpohoří Teno, vinařské městečkoIcod de los Vinosse 700let starým stromem Drago milenario (dračinec dračí) atropickou zahradou Mariposario s800 motýli 7. divoké pohoříAnagasmlžnými vavřínovými lesy– výšlap zodlehlé vesnice Chamorga pralesem na vyhlídkuCabezo del Tejo(2,5h,4km,450m), koupání na nejznámější pláži TenerifeLas Teresitasse světlým saharským pískem (jako jediná na ostrově není pokrytá černým sopečným pískem) 8. pyramidy vGüímaruzkoumané norským badatelem Thorem Heyerdalem, odlet zTenerife anávrat do ČR Poznámka Výjezd lanovkou pod vrchol Pico del Teide je možný bez omezení. Pro následný krátký pěší výstup na samotný vrchol je nutné povolení, které je zdarma, ale kapacita je omezena. Doporučujeme proto přihlásit se co nejdříve. Cena zahrnuje letenku včetně všech letištních tax apoplatků dopravu pronajatým mikrobusem 7x ubytování vhotelu se snídaní průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje lanovku na Teide, vstupy do památek azahrad, místní dopravu k majáku Teno (dohromady cca65€) fakultativní lodní výlet za kulohlavci (cca24€) stravování mimo uvedené snídaně Ubytování Budeme nocovat po celou dobu vhotelu ve městě Puerto de la Cruz ve dvoulůžkových pokojích svlastnímpříslušenstvím. Na hotelu je kdispozici wifi.Singl cestovatelé nic nedoplácejí(jsou doobsazeni na pokoj jiným klientem/klientkou stejného pohlaví). Stravování Vceně zájezdu je snídaně, jinak probíhá stravování individuálně. Vpěším dosahu ubytování se nachází obchody irestaurace, takže nebude problém dokoupit potraviny nebo si zajít na večeři. Ceny jsou mírně vyšší než unás, přesto relativně přijatelné. Na každém pokoji je malá kuchyňka (sporák, nádobí, lednička, mikrovlnka), je zde tedy imožnost vaření. Chcete-li vědět víc, přečtěte si text ošpanělské kuchyni. Náročnost Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte zúdajů vprogramu zájezdu (délka vhodinách včetně přestávek, délka vkm, celkové stoupání). Většinou se jedná ostředně náročné túry. Kdykoliv je možné program vynechat audělat si volný den.
Nabídka č. 7030934401Zobrazení: 38