Kategorieclose
Vyberte si kategorii
Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných.

Zájezd Totes Gebirge – turistika nebo ferraty (7030934235)

Zájezd Totes Gebirge – turistika nebo ferraty - undefined
Zájezd Totes Gebirge – turistika nebo ferraty - undefined
1 z 1
Cena Kup teď
6 080 Kč
Nikdo nezakoupil
Ukončeno čtvrtek 2. 3. 2023, 09:33:11
Žádný sledující
Prodejce
account_circlecamera_alt
3
 • Popis předmětu
 • Náklady na přepravu a platba

1. – 3. září 2023 (3 dny)

turistika: 5 780 Kč

ferraty: 6 080 Kč

Proč právě Totes Gebirge?

Pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory) v Severních vápencových Alpách patří k tomu nejlepšímu, co mohou rakouské Alpy nabídnout. Tvoří ho největší vápencová náhorní plošina ve východní části Alp, ze které vystupují jedinečné horské štíty. Nejvyšší vrchol Grosser Priel (2 515 m), na který vystoupáme, je výraznou dominantou s prominencí dosahující cca 1 700 m, proto působí na každého návštěvníka mohutným dojmem. Na horu vede jak klasická turistická stezka, tak také sportovní nejdelší klettersteig Rakouska určený pro zkušenější ferratisty a končící až u vrcholového kříže. Zájezd je určen pro maximálně 20 účastníků, kteří se ještě dělí na turisty a ferratisty.

Vybavení na ferraty

Pro turistickou variantu zájezdu do Totes Gebirge nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro via ferraty (zajištěné cesty) je však nutné mít povinné vybavení na ferraty (sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130 cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu s HMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 270 Kč zapůjčíme.

Program zájezdu

1. 07:00 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
09:00 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
11:45 České Budějovice – odjezd od benzínové pumpy Agip na průjezdové silnici v ulici Na Dlouhé louce vedle Kauflandu

tranzit do Rakouska, příjezd do vesničky Hinterstoder v údolí Stodertal, odtud pěšky (3 h, 7 km, 800 m) kolem vodopádu Klinserfall na chatu Prielschutzhaus (1 420 m) v pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory), ubytování na dvě noci
2. TURISTIKA: výstup na nejvyšší a nejznámější vrchol Mrtvých hor – Grosser Priel (2 515 m) s úžasným kruhovým výhledem na okolní vápencovou náhorní plošinu a impozantní sousední vrchol Spitzmauer (8 h, 8 km, 1 100 m)
FERRATY: výstup náročnou nejdelší rakouskou ferratou Priel Klettersteig (D) na nejvyšší horu pohoří, vrchol Grosser Priel (2 515 m) – akční 2 130 m dlouhá zajištěná cesta s lanovými mosty, exponovanými traverzy, jeskyní a několika žebříky končí až u vrcholového kříže (9,5 h, 1 150 m)
3. TURISTIKA: sestup z chaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí v autobuse) a pokračování údolím řeky Steyr na vyhlídkový kopec Poppenberg (860 m) a k vodopádu Stromboding (6,5 h, 13 km, 250 m)
FERRATY: sestup z chaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí v autobuse), via ferrata Poppenberg (C/D) s lanovým mostkem a krásným výhledem do údolí Hinterstoder, pokračování k vodopádu Stromboding (6,5 h, 250 m), odjezd do ČR s návratem ve večerních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • 2x ubytování na horské chatě
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • stravování

Ubytování

Budeme ubytovaní na horské chatě na matracích ve společné noclehárně. Je nutné mít vlastní spacák, nebo alespoň vložku do spacáku. K dispozici je sprcha (za poplatek 1 €) a wifi.

Stravování

Probíhá individuálně. Na chatě je restaurace, je možné si objednat večeři a v neděli také snídani. Místní polopenzi vřele doporučujeme. Není zde žádná kuchyňka, možnost vaření ani obchod. Potraviny na oběd, svačinu a sobotní snídani (kdy vyrazíme brzy ráno) si vezměte vlastní, případně lze na chatě zakoupit studený „obědový“ balíček.

Náročnost

Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte z údajů v programu zájezdu (délka v hodinách včetně přestávek, délka v km, celkové stoupání). Tytéž údaje jsou uvedené i u ferrat a jsou myšleny včetně nástupu k ferratě a sestupu. Ferrata na Grosser Priel je určená pouze pro zkušenější lezce s přiměřenými zkušenostmi, fyzickou kondicí a jistou chůzí v horském terénu. Jedná se o jednu z nejnáročnějších rakouských ferrat, zejména kvůli své délce. Výstup z Hinterstoderu na chatu Prielschutzhaus a sestup zpět je na polotěžko (se středně těžkým batohem na zádech), zbytek programu půjdeme již nalehko.

1. – 3.září2023 (3dny) turistika: 5780Kč ferraty: 6080Kč Proč právě Totes Gebirge? Pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory) vSeverních vápencových Alpách patří ktomu nejlepšímu, co mohou rakouské Alpy nabídnout. Tvoří ho největší vápencová náhorní plošina ve východní části Alp, ze které vystupují jedinečné horské štíty.Nejvyšší vrchol Grosser Priel (2515m), na který vystoupáme, je výraznou dominantou sprominencí dosahující cca1700m, proto působí na každého návštěvníka mohutným dojmem. Na horu vede jak klasická turistická stezka, tak také sportovní nejdelší klettersteig Rakouska určený pro zkušenější ferratisty akončící až uvrcholového kříže. Zájezd je určen pro maximálně 20účastníků, kteří se ještě dělí na turisty aferratisty. Vybavení na ferraty Pro turistickou variantu zájezdu do Totes Gebirge nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro via ferraty (zajištěné cesty) je však nutné mít povinnévybavení na ferraty(sedací úvazek, prsní úvazek, cca130cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu sHMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 270Kč zapůjčíme. Program zájezdu 1. 07:00Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 09:00Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 11:45České Budějovice– odjezd od benzínové pumpy Agip na průjezdové silnici vulici Na Dlouhé louce vedle Kauflandu tranzit do Rakouska, příjezd do vesničky Hinterstoder vúdolí Stodertal, odtud pěšky(3h,7km,800m) kolem vodopádu Klinserfall na chatu Prielschutzhaus (1420m) vpohoříTotes Gebirge (Mrtvé hory), ubytování na dvě noci 2. TURISTIKA:výstup na nejvyšší anejznámější vrchol Mrtvých hor–Grosser Priel(2515m) súžasným kruhovým výhledem na okolní vápencovou náhorní plošinu aimpozantní sousední vrchol Spitzmauer(8h,8km,1100m) FERRATY:výstup náročnou nejdelší rakouskou ferratouPriel Klettersteig(D) na nejvyšší horu pohoří, vrcholGrosser Priel(2515m)– akční 2130m dlouhá zajištěná cesta slanovými mosty, exponovanými traverzy, jeskyní aněkolika žebříky končí až uvrcholového kříže(9,5h,1150m) 3. TURISTIKA:sestup zchaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí vautobuse) apokračování údolím řeky Steyr na vyhlídkový kopecPoppenberg(860m) akvodopáduStromboding(6,5h,13km,250m) FERRATY:sestup zchaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí vautobuse), via ferrataPoppenberg(C/D) slanovým mostkem akrásným výhledem do údolí Hinterstoder, pokračování kvodopáduStromboding(6,5h,250m), odjezd do ČR snávratem ve večerních hodinách Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným minibusem 2xubytování na horské chatě průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje stravování Ubytování Budeme ubytovaní na horské chatě na matracích ve společné noclehárně. Je nutné mít vlastní spacák, nebo alespoň vložku do spacáku. Kdispozici je sprcha (za poplatek 1€) awifi. Stravování Probíhá individuálně. Na chatě je restaurace, je možné si objednat večeři avneděli také snídani. Místní polopenzi vřele doporučujeme. Není zde žádná kuchyňka, možnost vaření ani obchod. Potraviny na oběd, svačinu asobotní snídani (kdy vyrazíme brzy ráno) si vezměte vlastní, případně lze na chatě zakoupit studený „obědový“ balíček. Náročnost Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte zúdajů vprogramu zájezdu (délka vhodinách včetně přestávek, délka vkm, celkové stoupání). Tytéž údaje jsou uvedené iuferrat ajsou myšleny včetně nástupu kferratě asestupu. Ferrata na Grosser Priel je určená pouze pro zkušenější lezce spřiměřenými zkušenostmi, fyzickou kondicí ajistou chůzí vhorském terénu. Jedná se ojednu znejnáročnějších rakouských ferrat, zejména kvůli své délce. Výstup zHinterstoderu na chatu Prielschutzhaus asestup zpět je na polotěžko (se středně těžkým batohem na zádech), zbytek programu půjdeme již nalehko.
Nabídka č. 7030934235Zobrazení: 25
Popis předmětu

1. – 3. září 2023 (3 dny)

turistika: 5 780 Kč

ferraty: 6 080 Kč

Proč právě Totes Gebirge?

Pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory) v Severních vápencových Alpách patří k tomu nejlepšímu, co mohou rakouské Alpy nabídnout. Tvoří ho největší vápencová náhorní plošina ve východní části Alp, ze které vystupují jedinečné horské štíty. Nejvyšší vrchol Grosser Priel (2 515 m), na který vystoupáme, je výraznou dominantou s prominencí dosahující cca 1 700 m, proto působí na každého návštěvníka mohutným dojmem. Na horu vede jak klasická turistická stezka, tak také sportovní nejdelší klettersteig Rakouska určený pro zkušenější ferratisty a končící až u vrcholového kříže. Zájezd je určen pro maximálně 20 účastníků, kteří se ještě dělí na turisty a ferratisty.

Vybavení na ferraty

Pro turistickou variantu zájezdu do Totes Gebirge nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro via ferraty (zajištěné cesty) je však nutné mít povinné vybavení na ferraty (sedací úvazek, prsní úvazek, cca 130 cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu s HMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 270 Kč zapůjčíme.

Program zájezdu

1. 07:00 Hradec Králové – odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J)
09:00 Praha – odjezd z autobusového nádraží Florenc
11:45 České Budějovice – odjezd od benzínové pumpy Agip na průjezdové silnici v ulici Na Dlouhé louce vedle Kauflandu

tranzit do Rakouska, příjezd do vesničky Hinterstoder v údolí Stodertal, odtud pěšky (3 h, 7 km, 800 m) kolem vodopádu Klinserfall na chatu Prielschutzhaus (1 420 m) v pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory), ubytování na dvě noci
2. TURISTIKA: výstup na nejvyšší a nejznámější vrchol Mrtvých hor – Grosser Priel (2 515 m) s úžasným kruhovým výhledem na okolní vápencovou náhorní plošinu a impozantní sousední vrchol Spitzmauer (8 h, 8 km, 1 100 m)
FERRATY: výstup náročnou nejdelší rakouskou ferratou Priel Klettersteig (D) na nejvyšší horu pohoří, vrchol Grosser Priel (2 515 m) – akční 2 130 m dlouhá zajištěná cesta s lanovými mosty, exponovanými traverzy, jeskyní a několika žebříky končí až u vrcholového kříže (9,5 h, 1 150 m)
3. TURISTIKA: sestup z chaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí v autobuse) a pokračování údolím řeky Steyr na vyhlídkový kopec Poppenberg (860 m) a k vodopádu Stromboding (6,5 h, 13 km, 250 m)
FERRATY: sestup z chaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí v autobuse), via ferrata Poppenberg (C/D) s lanovým mostkem a krásným výhledem do údolí Hinterstoder, pokračování k vodopádu Stromboding (6,5 h, 250 m), odjezd do ČR s návratem ve večerních hodinách

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • 2x ubytování na horské chatě
 • průvodce
 • informační brožuru
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Cena nezahrnuje

 • stravování

Ubytování

Budeme ubytovaní na horské chatě na matracích ve společné noclehárně. Je nutné mít vlastní spacák, nebo alespoň vložku do spacáku. K dispozici je sprcha (za poplatek 1 €) a wifi.

Stravování

Probíhá individuálně. Na chatě je restaurace, je možné si objednat večeři a v neděli také snídani. Místní polopenzi vřele doporučujeme. Není zde žádná kuchyňka, možnost vaření ani obchod. Potraviny na oběd, svačinu a sobotní snídani (kdy vyrazíme brzy ráno) si vezměte vlastní, případně lze na chatě zakoupit studený „obědový“ balíček.

Náročnost

Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte z údajů v programu zájezdu (délka v hodinách včetně přestávek, délka v km, celkové stoupání). Tytéž údaje jsou uvedené i u ferrat a jsou myšleny včetně nástupu k ferratě a sestupu. Ferrata na Grosser Priel je určená pouze pro zkušenější lezce s přiměřenými zkušenostmi, fyzickou kondicí a jistou chůzí v horském terénu. Jedná se o jednu z nejnáročnějších rakouských ferrat, zejména kvůli své délce. Výstup z Hinterstoderu na chatu Prielschutzhaus a sestup zpět je na polotěžko (se středně těžkým batohem na zádech), zbytek programu půjdeme již nalehko.

1. – 3.září2023 (3dny) turistika: 5780Kč ferraty: 6080Kč Proč právě Totes Gebirge? Pohoří Totes Gebirge (Mrtvé hory) vSeverních vápencových Alpách patří ktomu nejlepšímu, co mohou rakouské Alpy nabídnout. Tvoří ho největší vápencová náhorní plošina ve východní části Alp, ze které vystupují jedinečné horské štíty.Nejvyšší vrchol Grosser Priel (2515m), na který vystoupáme, je výraznou dominantou sprominencí dosahující cca1700m, proto působí na každého návštěvníka mohutným dojmem. Na horu vede jak klasická turistická stezka, tak také sportovní nejdelší klettersteig Rakouska určený pro zkušenější ferratisty akončící až uvrcholového kříže. Zájezd je určen pro maximálně 20účastníků, kteří se ještě dělí na turisty aferratisty. Vybavení na ferraty Pro turistickou variantu zájezdu do Totes Gebirge nepotřebujete žádné speciální vybavení. Pro via ferraty (zajištěné cesty) je však nutné mít povinnévybavení na ferraty(sedací úvazek, prsní úvazek, cca130cm dlouhá otevřená smyčka na spojení obou úvazků, via ferrata set, přilba, odsedávací smyčka spolu sHMS karabinou), které si můžete buď zajistit sami, nebo vám ho za poplatek 270Kč zapůjčíme. Program zájezdu 1. 07:00Hradec Králové– odjezd od vlakového nádraží (autobusová zastávka označená písm. J) 09:00Praha– odjezd zautobusového nádraží Florenc 11:45České Budějovice– odjezd od benzínové pumpy Agip na průjezdové silnici vulici Na Dlouhé louce vedle Kauflandu tranzit do Rakouska, příjezd do vesničky Hinterstoder vúdolí Stodertal, odtud pěšky(3h,7km,800m) kolem vodopádu Klinserfall na chatu Prielschutzhaus (1420m) vpohoříTotes Gebirge (Mrtvé hory), ubytování na dvě noci 2. TURISTIKA:výstup na nejvyšší anejznámější vrchol Mrtvých hor–Grosser Priel(2515m) súžasným kruhovým výhledem na okolní vápencovou náhorní plošinu aimpozantní sousední vrchol Spitzmauer(8h,8km,1100m) FERRATY:výstup náročnou nejdelší rakouskou ferratouPriel Klettersteig(D) na nejvyšší horu pohoří, vrcholGrosser Priel(2515m)– akční 2130m dlouhá zajištěná cesta slanovými mosty, exponovanými traverzy, jeskyní aněkolika žebříky končí až uvrcholového kříže(9,5h,1150m) 3. TURISTIKA:sestup zchaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí vautobuse) apokračování údolím řeky Steyr na vyhlídkový kopecPoppenberg(860m) akvodopáduStromboding(6,5h,13km,250m) FERRATY:sestup zchaty Prielschutzhaus zpět do Hinterstoderu (odložení nepotřebných věcí vautobuse), via ferrataPoppenberg(C/D) slanovým mostkem akrásným výhledem do údolí Hinterstoder, pokračování kvodopáduStromboding(6,5h,250m), odjezd do ČR snávratem ve večerních hodinách Cena zahrnuje dopravu klimatizovaným minibusem 2xubytování na horské chatě průvodce informační brožuru pojištění proti úpadku cestovní kanceláře Cena nezahrnuje stravování Ubytování Budeme ubytovaní na horské chatě na matracích ve společné noclehárně. Je nutné mít vlastní spacák, nebo alespoň vložku do spacáku. Kdispozici je sprcha (za poplatek 1€) awifi. Stravování Probíhá individuálně. Na chatě je restaurace, je možné si objednat večeři avneděli také snídani. Místní polopenzi vřele doporučujeme. Není zde žádná kuchyňka, možnost vaření ani obchod. Potraviny na oběd, svačinu asobotní snídani (kdy vyrazíme brzy ráno) si vezměte vlastní, případně lze na chatě zakoupit studený „obědový“ balíček. Náročnost Náročnost pěších túr nejlépe posoudíte zúdajů vprogramu zájezdu (délka vhodinách včetně přestávek, délka vkm, celkové stoupání). Tytéž údaje jsou uvedené iuferrat ajsou myšleny včetně nástupu kferratě asestupu. Ferrata na Grosser Priel je určená pouze pro zkušenější lezce spřiměřenými zkušenostmi, fyzickou kondicí ajistou chůzí vhorském terénu. Jedná se ojednu znejnáročnějších rakouských ferrat, zejména kvůli své délce. Výstup zHinterstoderu na chatu Prielschutzhaus asestup zpět je na polotěžko (se středně těžkým batohem na zádech), zbytek programu půjdeme již nalehko.
Nabídka č. 7030934235Zobrazení: 25